Pokud se bavíme o rizicích v podnikání, je třeba hned v úvodu vyjasnit jednu věc. Neexistuje způsob, jak je všechna odstranit, a podnikání vždy bude rizikové. Přesto existují kroky, které můžeme učinit, abychom eliminovali negativní dopady, které nás mohou postihnout.

Každý, kdo přemýšlí nad podnikáním, si je vědom alespoň některých rizik, která se s ním pojí. Kdybychom udělali dotazník, kde bychom se ptali na rizika v podnikání, asi většina respondentů by dala dohromady alespoň některá z nich. Ať už by se jednalo o přírodní katastrofy, které nás mohou postihnout, neloajální zaměstnanci, či platební neschopnost našich klientů. Pojďme se ale zaměřit i na ta rizika, která zas tak jasná nejsou, a vy je můžete snadněji přehlédnout.

 

Rizika v podnikání je nejprve třeba analyzovat

Prvním krokem, který je třeba provést, je samotné zhodnocení rizik, které se pojí s vaším typem podnikání. Takovou analýzu je třeba provést v dlouhodobém horizontu, a především uvážit budoucí rozvoj podnikání, rodinných vazeb, vlastnických vztahů, ale i politickou a právní situaci. Jakmile jsme tímto krokem prošli, je třeba zjištěna rizika rozdělit do tří skupin:

  1. Kontrolovatelná rizika
  2. Nekontrolovatelná rizika
  3. Nepředvídatelná rizika

 

Kontrolovatelná rizika můžeme řídit, a ta nekontrolovatelná můžeme zvládnout tak, že minimalizujeme vzniklé škody. U těch druhů rizik, které nedovedeme dopředu ovlivnit, ať už mají podobu vyhořelého sídla firmy nebo náhlé povodně, musíme přistoupit k preventivním opatřením. Nejlépe je s nimi začít hned při založení firmy, aby se tak předešlo případnému prodlení.

 

Jaká jsou podnikatelská rizika ve finančním rozhodování?

Prvním rizikem, je nedostatečné povědomí o finanční situaci vaší firmy. Vliv tohoto faktoru je ještě násoben podobou českého podnikatelského prostředí, kde je zvykem faktury platit až po velmi dlouhém čase, a obecně platební morálka není zrovna nejvyšší.

Každý měsíc musí podnikatel spočítat, kolik peněz v konkrétním měsíci projde skrz jeho firmu, a pak podle toho rozhodnout o výdajích, které si pro dané období může dovolit.  Zároveň je třeba myslet na rezervy. Správná rezerva by měla pokrýt 3 až 6 měsíců běžného provozu. Do toho je samozřejmě třeba počítat mzdy zaměstnanců, energie, materiály, apod. Pokud ovšem podnikatel nenachází prostředky na vytvoření této rezervy, je třeba začít šetřit. A lze začít i v malém, jediné pravidlo, které by mělo být respektováno, je následující:

Nešetřete na úkor kvality zboží nebo služeb.

Přesto se může stát, že přijdou nehody a chyby, které vás budou stát více prostředků, než kolik jich máte našetřeno. Proto je třeba myslet dopředu, a buď využít pojištění odpovědnosti, nebo vytvořit společnost s ručením omezeným, kde sice zaplatíte určitou částku, ale nezruinuje vás to jako v případě živnosti či jiných typů právnických osob.

 

I další finanční rizika v podnikání lze řešit pojistkami

Většina podnikatelů využívá nějakou formu pojištění. Klasickou chybou je ovšem výběr příliš obecného pojištění, vhodného pro běžné fyzické osoby. V podnikání není možné spoléhat pouze na standardní pojistné smlouvy. Správný podnikatel by měl umět zhodnotit rizika, a získat pojištění právě proti mně.

Takový příklad může být třeba pojištění proti přerušení výroby. Pokud dojde kupříkladu k vytopení provozovny, majetek může být pojištěný, ale k přerušení výroby může dojít na dlouhou dobu, a proto je třeba mít rezervu v podobě pojistky proti přerušení výroby. Dále je třeba běžně revidovat pojistky, aby odpovídaly současnému stavu společnosti.

 

Co nepatří mezi rizika živnostenského podnikání?

Každý podnikatel by měl znát své zaměstnance. Vědět, jaké mají silné stránky i slabiny. Jelikož pokud nepodnikáte jako drobný živnostník, vždy bude váš úspěch záležet i na jiných lidech, na jejich přístupu k práci, kompetenci a odhodlání.

Proto je třeba obklopit se lidmi, kterým můžete důvěřovat. Ale, v duchu zásady „důvěřuj, ale prověřuj“, mějte veškeré nutné záležitosti zakotvené v pracovní smlouvě. Nebo, vyžadujte po zaměstnancích pojištění odpovědnosti.

Jeden příklad za všechny, popisující problém, na který mnohé firmy doplácejí. Velká část firem například nehlídá rychlost, kterou jejich zaměstnanci jezdí služebními auty. Díky této volnosti se zaměstnanci často účastní dopravních nehod, a pokud mají štěstí, a vyváznou bez újmy, stále způsobí firmě značnou škodu.

 

Jaká jsou speciální rizika mezinárodního podnikání?

Podnikatelé počítají s tržními výkyvy, ale na co je třeba dát ještě větší pozor, především v případě, že podnikáte i v zahraničí. Sledovat politickou situaci, a jednotlivé regulační nástroje, kterými váš domovský stát ovlivňuje podnikatelské prostředí je vcelku snadné. Ale pokud máte stejný proces provádět pro každou zemi, kde podnikáte, může být velmi náročné. A především, pokud dojde ze strany cizího státu k ovlivnění trhu tím způsobem, který má na vaše podnikání negativní důsledky, máte pouze dvě možnosti. Odejít z místního trhu, nebo se smířit s novými ztrátami.

Proto je důležité diverzifikovat svoje rizika, a pokud podnikáte v zahraničí, nespoléhat na zisky pouze z jedné země.

 

Externí právník může minimalizovat i rizika podnikání OSVČ

Jako nezkušenému podnikateli se vám čas od času může stát taková nepříjemná věc – odkývnete obchod, o který jste vlastně ani neměli zájem a ponesete si následky. Berte to jako ponaučení pro příště, alespoň budete vědět, že obchody a poptávky, které mají takové a takové rysy, přijímat nebudete. Slušně odpovědět a říct ne, není nezdvořilé.

Nevýhodné obchody a nespolehliví obchodní partneři ale patří k podnikání. Ne každý má totiž stejné svědomí jako vy, proto nespoléhejte na to, že vám všichni fakturu zaplatí a raději rázně zakročte už při denním zpoždění. Ukládejte si všechny faktury a korespondenci, abyste nespolehlivému plátci mohli dokázat, že byl na zpoždění platby upozorněn a bez výsledku. A nebojte se jít i do případného soudního sporu, pokud se jedná o vyšší částku.

Pokud jste menší firma či živnostník a nemůžete si dovolit zaměstnávat právníka, vyplatí se vám navázat alespoň externí spolupráci za měsíční paušál. Takový právník nemusí být firmě prospěšný až v době, kdy dojde na soudní spor. Právní pomoc se vám bude hodit i při nastavování jednotlivých smluv a dalších důležitých dokumentů, aby bylo riziko sporů minimální.

Někdy se vyplatí získat právní pomoc již v začátku podnikání. Není sice nezbytná, neobejdete se pouze bez notáře, který, v případě, že máte zájem o založení živnosti, ale chcete podnikat jako osoba právnická.

 

Vaše absence – Největší vnitřní riziko při podnikání

Měli byste myslet i na situace, kdy se vy sami dostanete do potíží, a mít záložní plán pro to, kdo převezme firmu. Zvlášť v případě, závisí-li na vás chod celé firmy. Takových nešťastných událostí, které vás mohou poznamenat, je celá řada. Je třeba rozumně rozkládat vedoucí břemeno na vaše podřízené, a automatizovat procesy tím způsobem, aby ty základní mohly běžet i bez vás.

 

Malé shrnutí

Tady je poslední shrnutí všech bodů, o kterých tento článek pojednával. Zvažte, jaké jsou pro vás relevantní, a podle toho se zařiďte. A smiřte se s tím, že určité riziko bude v podnikání přítomno vždy, ať už uvažujete o založení akciové společnosti, nebo si zřizujete živnost.

 

Rada na závěr

Dbejte, na svou prestiž a solidnost firmy. Pokud se dostanete do problémů, není nic lepšího než ochotní obchodní partneři, kteří vám vypomohou. Proto se starejte o to, abyste s nimi měli dobré vztahy. Plaťte faktury, působte profesionálně. Pokud kupříkladu nedisponujete reprezentativním sídlem, využijte virtuální sídlo. Pokud nejste v komunitě podnikatelů příliš známí, účastněte se konferencí. Způsobů je mnoho.