Máte tu správnou motivaci, chcete, ale nevíte, jak začít podnikat? Tento článek je přehledný manuál, který vám usnadní vaše podnikatelské začátky. Vysvětlí vám krok za krokem jaké úkony a právní náležitosti vás čekají. Dozvíte se jak a kde si založit živnostenský list. Kdo je OSVČ jaké jsou její práva a povinnosti a jak získáte IČO.

Správně tušíte, že pouhé vyřízení potřebných dokumentů nestačí. Aby se váš podnikatelský záměr stal skutečností, je nezbytně nutné osvojit si alespoň základy marketingu. V tomto článku tedy najdete také cenné informace, tipy a doporučení, které vám pomohou vypracovat efektní marketingovou strategii.

Mimo jiné se také seznámíte s činností společností, které poskytují virtuální sídla. Zjistíte, jak vám mohou pomoci a jaké další podpůrné služby můžete využít a získat tak čas, který můžete naplno věnovat jen svému podnikání.

Dobrá příprava je základem každého úspěchu.

 

Jak začít podnikat na živnostenský list – zásadní informace bez kterých se neobejdete

Vaše první kroky povedou na živnostenský úřad. Než se tam vydáte, ověřte si, zda pro své podnikání živnostenské oprávnění potřebujete.

 

V České Republice se za živnost nepovažují tyto činnosti:

 1. Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství.
 2. Činnost autorů v nezávislém povolání. Do této kategorie patří herci, spisovatelé, hudební a výtvarní umělci, restaurátoři památek, novináři atd. Řídí se autorským zákonem.
 3. Také činnosti, které se řídí podle jiných zákonů. V tomto případě se jedná o vysoce specializovaná povolání, která pro svou praxi vyžadují ve většině případů vysokoškolské vzdělání a státní zkoušku. Jsou to tedy doktoři, stomatologové, farmaceuti, psychoterapeuti, auditoři, daňoví poradci, makléři, tlumočníci, znalci, architekti, zeměměřiči, správci konkurzní podstaty atd.
 4. Dále také činnost bank, směnáren, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, likvidátorů pojistných událostí atd.

Podrobný seznam činností, pro které nepotřebujete živnostenský list, je definovaný v X1 § 3 zákona 455/1991 Sb. X1.

Živnostenské oprávnění nemusíte vyřizovat také v případě, že se jedná o jednorázovou činnost a to ani tehdy, pokud tato činnost běžně živnostenskému zákonu podléhá.

Pozor, to ovšem neplatí, pokud ji vykonáváte každý rok ve stejnou dobu. V tomto případě jste splnili podmínku soustavnosti a tudíž je nutné živnostenský list vyřídit.

Tip

I když vaše podnikání živnost nevyžaduje, v některých případech je pro vás výhodnější ji mít. S živností můžete uplatnit vyšší výdajové paušály než bez ní. K tomuto účelu vám stačí volná živnost.

 

Přesný postup jak si založit živnostenský list

Založení živnosti není tak složitý proces, jak se na první pohled může zdát. Ano, obíhání úřadů se nevyhnete, nicméně sami poznáte, že to není nic těžkého.

Základní podmínkou pro udělení živnosti je právní způsobilost žadatele, to znamená, že vám musí být nejméně 18 let, jste svéprávní a máte čistý trestní rejstřík. Na živnostenské oprávnění nebudete muset čekat dlouho. Živnostenský úřad vám ho vystaví do jednoho týdne.

 

Nejprve si musíte zvolit, v čem budete podnikat

Před návštěvou živnostenského úřadu už byste měli mít jasno, v čem vlastně chcete podnikat. Máte konkrétní podnikatelský plán, samozřejmostí je analýza trhu, která vám ukáže, zda se do daného oboru vyplatí investovat váš čas a peníze.

Máte také promyšlenou marketingovou strategii.

Podnikatelský plán a vytvoření marketingové strategie je nedílnou součástí každého podnikání a proto se k tomuto tématu ještě vrátíme a rozebereme si ho podrobněji.

Poté následuje výběr druhu živnosti

Vybrali jste si tedy obor svého podnikání a ověřili jste si, zda k němu živnostenské oprávnění potřebujete.

V České Republice máme celkem čtyři druhy živností, každá má jiná pravidla. Musíte si tedy být jisti, že pro daný obor splňujete podmínky pro udělení oprávnění.

Živnost ohlašovací

 • Volná – v tomto případě nepotřebujete odborné vzdělaní. Přesný seznam naleznete v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.
 • Řemeslná – tato živnost vyžaduje odborné vzdělání, které doložíte učňovským listem, středoškolským maturitním vysvědčením, nebo vysokoškolským diplomem. Platným dokladem je také certifikát o absolvování rekvalifikačního kurzu v daném oboru, nebo potvrzení bývalého zaměstnavatele, že máte praxi (minimálně 6 měsíců). Přesný seznam naleznete v příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.
 • Vázaná – odbornější typy živností. Musíte mít požadované vzdělání a navíc zákonem nařízenou praxi většinou v rozsahu několika měsíců. Přesný seznam naleznete v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Pokud si chcete zařídit řemeslnou, nebo vázanou živnost, ale nesplňujete podmínky pro její udělení, nemusíte zoufat, protože máte ještě jednu možnost. Tou možností je zvolení odpovědného zástupce. Tento zástupce je fyzická osoba, která dané podmínky splňuje a zároveň ručí za řádný provoz vaší živnosti a také plnění živnostenských předpisů.

Živnost koncesovaná

Posledním typem živnosti je živnost koncesovaná. Podobně jako u živnosti vázané musí být žadatel odborně způsobilý a prokázat, že má praxi, jejíž délka je přesně definovaná zákonem.

Přesný seznam naleznete v příloze č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Co budete potřebovat s sebou na živnostenském úřadě a jak získáte IČO?

Už máte tedy vše podstatné promyšleno, máte jistotu, že splňujete podmínky dané živnosti, můžete tedy směle vykročit na živnostenský úřad.

 

S sebou musíte mít:

 1. Doklad totožnosti (občanský průkaz).
 2. 1000 Kč, protože budete platit správní poplatek živnostenskému úřadu.
 3. Doložíte také vyplněný formulář, který dostanete na úřadě.

Co se týče výpisu z trestního rejstříku, ten si sami vyřizovat nemusíte, protože si ho obstará sám úřad.

Tímto jste ohlásili svoji živnost. Na hotový výpis z živnostenského rejstříku budete čekat týden. Bude vám také přiděleno tzv. IČO.

 

Co je to IČO a k čemu slouží?

IČO (identifikační číslo) je unikátní osmimístné číslo, které označuje právnické osoby, nebo fyzické osoby, které podnikají. Identifikačním číslem jsou označeny také organizační složky státu.

Toto číslo slouží k jednoznačnému rozeznávání podnikatelů (živnostníků).

Udělování identifikačního čísla má přísná pravidla. Nemůže se tedy stát, že by dva subjekty měly stejné IČO. Každý subjekt má vždy jen jedno identifikační číslo.

 

Už víte jak zařídit živnostenský list. Máte IČO. Co teď?

Ano, ještě vás čeká pár nutných pochůzek. Po vystavení výpisu z živnostenského rejstříku zamíříte:

 • Na finanční úřad v místě vašeho trvalého bydliště, kde máte povinnost zaregistrovat se jako OSVČ do 10 dnů od vydání oprávnění.
 • Následuje návštěva Správy sociálního zabezpečení. Na tomto úřadě obdržíte variabilní symbol a také pokyny pro paušální platby sociálního zabezpečení. Registraci musíte stihnout do 8 dnů od vystavení živnostenského oprávnění. Jako OSVČ musíte platit sociální pojištění formou měsíčních záloh.
 • Posledním úřadem, který musíte navštívit, je zdravotní pojišťovna. I zde se musíte hlásit nejpozději do 8 dnů od vystavení oprávnění. Nahlásíte přechod na OSVČ a také budete platit měsíční zálohy.

Pokud si nejste něčím jistí, neváhejte se zeptat úředníků na příslušných úřadech. Jsou povinni vám s vyplňováním formulářů pomoct a také zodpovědět vaše případné dotazy.

Vyřizování nezbytných formalit může být pro někoho stresující a časově náročné. Nicméně žádný začínající podnikatel se mu nevyhne.

V případě, že se vám tento proces zdá přece jen příliš komplikovaný, nebo si jen velmi ceníte svého času, můžete využít službu zastupování na úřadech.

Zastupování na úřadech – s čím vám tato služba pomůže

Tuto službu ocení především ti z vás, kdo opravdu nemají času nazbyt. Potřebujete jen podepsanou plnou moc a dále se už nemusíte o nic starat.

Můžete se nechat zastupovat nejen před orgány státní správy, ale také na poště, nebo i u soudu.

 

Kdo tyto služby poskytuje?

Tyto služby poskytují společnosti aktivní v administrativně právním poradenství. Většinou nabízejí komplexní služby pro podnikatele, které mohou vašemu podnikání výrazně pomoci. Mimo zastupování na úřadech vám také dokáží sestavit společnost na míru, nebo si rovnou můžete koupit ready made firmu.

Toto je nejlepší řešení pro všechny, kteří chtějí ušetřit nejen čas, ale také peníze a hlavně stres. Pokud si vyberete opravdové profesionály, díky jejich službám se vyhnete všem komplikacím, které by v procesu zakládání firmy mohly vzniknout. Nespornou výhodou je v tomto případě i fakt, že si sami můžete vybrat výši základního kapitálu.

Mezi další poskytované služby, které můžete využít, patří:

 • Právní služby – poradenství v obchodních záležitostech.
 • Virtuální sídla – od roku 2009 si můžete vybrat, kde bude mít vaše firma sídlo a korespondenční adresu. Tato služba má řadu výhod. Vaše firma může mít sídlo na lukrativní adrese v Praze, je to způsob jak zvýšit její prestiž v očích klientů. Ušetříte na nákladech za pronájem kanceláří. V případě potřeby si vybavenou kancelář či konferenční místnost můžete pronajmout a to na dobu, kterou opravdu potřebujete.
 • Telefonní služby – pronájmy telefonních linek, VoiceMail atd.
 • Správa vaší datové schránky – datové schránky slouží jako komunikační nástroj mezi vámi a úřadem. Skrze datové schránky budete přijímat a podávat dokumenty. Některým typům právnických osob a fyzickým osobám, které podnikají, jsou ze zákona přiděleny automaticky. Je tedy nutné pravidelně je kontrolovat. Tato služba převezme správu vaší schránky za vás.
 • Tiché společenství – začátky podnikání mohou být finančně velmi náročné. Pokud potřebujete úvěr a banka vám ho neschválí, můžete být nuceni své podnikatelské plány odložit. V takové situaci, kdy nemáte dostatečné finanční prostředky pro realizaci svých plánů, ale zároveň je nechcete odkládat, můžete ke svému podnikání přizvat tichého společníka. Tichý společník vloží potřebný vklad a pomůže vám se startem vašeho projektu. Tiché společenství je partnerství, které je podloženo smlouvou, na jejíchž podmínkách se předem dohodnete.
 • Změna sídla společnosti
 • Online vzory smluv
 • Pořádání valných hromad
 • Vedení účetnictví – není jednoduché orientovat se v daňových zákonech, je třeba sledovat změny. Vedení účetnictví je absolutní nezbytnost, ale také poměrně velká administrativní zátěž. Pokud se na samostatné vedení účetnictví necítíte, můžete nechat spravovat vaše účetnictví kvalifikovanou společností.
 • Notářské služby
 • Personální a mzdová agenda
 • Služby virtuálních asistentů – tito asistenti vám pomohou vypořádat se s organizačními povinnostmi, jako jsou plánování schůzek, dovolených, pracovních schůzek mimo kancelář, návštěvy úřadů, prezentace, sestavování nabídek atd. Jejich pracovní náplň je sestavena přesně podle vašich požadavků.
 • Odštěpný závod – tato služba je pro zahraniční osoby, které chtějí podnikat na území České Republiky.
 • Založení družstva
 • Zpracování osobních údajů
 • Likvidace společnosti atd.

Můžete si vybrat, co je pro vás zásadní, v čem opravdu potřebujete pomoc a co zvládnete sami, případně jednotlivé služby kombinovat, nebo veškerou administrativu přenechat profesionálům.

Jak poznáte seriózní poradenskou společnost?

 • Má dlouholeté zkušenosti v daném oboru.
 • Velmi pozitivní reference klientů a doporučení.
 • Za všech okolností profesionální přístup.
 • Kvalita služeb a rychlost vyřízení poptávky.
 • Je diskrétní, loajální a zachovává mlčenlivost.

Tyto služby mají bezesporu mnoho výhod, z nichž ta největší je úspora času. Ten můžete věnovat svému podnikání či rodině. Příjemný je i pocit, že za vás stresující administrativu udělá rychle a bezchybně někdo jiný. Jsou nástrojem, díky kterému můžete ve svém podnikání dosáhnout lepších výsledků. Rozhodnutí zda jich využijete je na vás.

 

Proč je výhodnější podnikání jako OSVČ aneb jak začít vydělávat sám na sebe

Popsali jsme začátky podnikání pro osobu samostatně výdělečně činnou. Pokud přemýšlíte, jestli by pro vás nebylo lepší začít jako právnická osoba, tzn. založit si rovnou třeba společnost s ručením omezeným, měli byste v prvé řadě zvážit, zda máte dostatek zkušeností.

Pro úplné začátečníky je ve většině případu lepší začít jako OSVČ.

Se zakládáním s.r.o. vyčkejte, až získáte potřebné zkušenosti a ověříte si, že váš podnikatelský záměr je ziskový.

 

4 důvody proč začít jako OSVČ

 1. Jednodušší zahájení, přerušení, nebo i ukončení vaší podnikatelské činnosti. Všechny tyto úkony vyřizujete na živnostenském úřadě.
 2. Méně administrativy – v případě s.r.o., nebo i jiné právnické osoby, jste ze zákona povinni hned od počátku vést podvojné účetnictví. Pokud sami účetnictví neovládáte, musíte si najmout kvalifikované účetní. Pro OSVČ, je vedení účetnictví jednodušší, takže si ho můžete vést i sami. V případě, že budete chtít využít služeb kvalifikovaného účetního jako OSVČ zaplatíte méně.
 3. Jako OSVČ si můžete kdykoliv, bez omezení vybrat peníze ze svých podnikatelských aktivit a použít je pro své soukromé účely. Můžete vybírat, nebo převádět z účtu. Toto v případě s.r.o. není možné. Své peníze musíte vybírat legálně, to znamená například přes mzdu anebo ve formě podílu na zisku, který se vyplácí jednou ročně.
 4. Nižší zdanění a to hlavně u nižších příjmů.

 

Jak založit OSVČ – přesná definice a povinnosti

Jak už víte OSVČ je osoba samostatně výdělečně činná. Jedná se o fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání (živnosti), nebo jiné výdělečné činnosti.

Tato činnost může být hlavní, nebo vedlejší a to v případě, že si touto činností jen přivyděláváte a sociální a zdravotní pojištění za vás odvádí zaměstnavatel, u kterého pracujete na hlavní pracovní poměr, nebo stát (starobní a invalidní důchodci, maminky, které pobírají rodičovský příspěvek atd.).

Pokud jde o činnost hlavní, máte povinnost hradit paušální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. OSVČ je také povinna odvádět daň z příjmu fyzických osob.

V současné době je jednotná sazba daně z příjmu fyzických osob 15%.

 

Chcete mít úspěch? Jak se stát podnikatelem, který vydělává?

Prošli jsme si krok za krokem všechny formality, které začínající podnikatel musí vyřídit. V momentě, kdy kráčíte na živnostenský úřad, předpokládá se, že už máte jasnou představu, v čem budete podnikat a jak dosáhnete stanovených cílu.

Jak už bylo avizováno dříve, je dobré mít vypracovaný podnikatelský plán a marketingovou strategii. Štěstí přeje připraveným. Věnujte tedy pozornost následujícím kapitolám.

 

Co je potřeba k podnikání – vyřízení živnostenského listu je jen začátek

Proč je tak důležité vypracovat si vlastní podnikatelský plán? Pomůže vám utříbit si své nápady a myšlenky. Pokud si vše sepíšete, snadněji odhalíte případné nesrovnalosti. Budete mít přehled o tom, co potřebujete zařídit a nakoupit, můžete tedy přesněji stanovit nutné výdaje. Je to vaše dlouhodobá strategie podnikání, představení jeho celkové koncepce. Vše, co potřebujete k realizaci vašich cílů.

Podnikatelský plán píšete zejména sami pro sebe. Vypracovaný podnikatelský plán budete potřebovat také pro vaše potencionální investory, nebo v případě, že budete žádat o úvěr.

Součástí podnikatelského plánu je také marketingová strategie. Tu vypracujete na základě analýzy trhu. Podle potřeb zákazníků upravíte čtyři základní elementy vašeho výrobku či služby. Dostáváme se tedy k pojmu marketingový mix.

 

Co je to marketingový mix?

 • Podoba a charakter vašeho výrobku (služeb), jaký bude mít například váš výrobek obal.
 • Cena vašich výrobků či služeb.
 • Jakým způsobem budete své výrobky a služby propagovat.
 • Jejich distribuce k zákazníkovi.

 

Vytvořte si vhodné podmínky pro podnikání

Vyplatí se vám dlouhodobě sledovat, jaké jsou ve vašem oboru aktuální trendy a snažit se z těchto poznatků vytěžit maximum. Správné načasování je váš klíč k úspěchu, pokud tedy ucítíte příležitost, využijte ji.

 

Nejisté začátky podnikání

Na svůj podnikatelský debut se musíte připravit nejen psychicky, ale také finančně. Snažte se vytvořit dostatečnou finanční rezervu do začátku, doporučuje se minimálně šest měsíčních platů. Pokud vám to vaše situace umožňuje, pracujte alespoň první tři měsíce na hlavní pracovní poměr ve svém stávajícím zaměstnání.

V případě, že máte velmi nízký kapitál, nakupujte jen to vybavení, které nutně ke své činnosti potřebujete. Zbytek můžete pořídit ze zisku.

Buďte realisté a nepřeceňujte své finanční možnosti.

 

Jaké jsou možnosti financování pro začínající podnikatele?

 • Bankovní půjčky pro začínající podnikatele – připravte se ovšem, že získat je není snadné a banka po vás bude vyžadovat nejen podnikatelský plán. Musíte prokázat svou bezdlužnost a vyžadovat budou i ručení v podobě nemovitosti, nebo bonitního ručitele.
 • Podnikaní se společníkem, buď s někým komu důvěřujete, nebo formou tichého společenství. Obojí smluvně podloženo.
 • Investoři start-upů. Specializované společnosti, které se touto činností zabývají. V současné době je stále populárnější tzv. crowdfunding, kdy se na váš projekt složí menšími obnosy větší počet jednotlivců.
 • Vlastní zdroje

 

Už je vše zařízeno, začínáme podnikat

Vyřešili jste financování vašeho podnikání. Je na čase svou firmu pojmenovat. Dejte si na jménu záležet. Mělo by být osobité a efektní z hlediska marketingu. Pak už jen svou firmu zaregistrujete a je z vás oficiálně podnikatel.

 

Kdy dát výpověď a začít podnikat naplno

V momentě, kdy máte stálou klientelu, získali jste cenné zkušenosti a také potřebnou sebedůvěru a zároveň vaše příjmy hotovosti přesáhly výdaje, můžete podat výpověď a tím pádem se plně soustředit na své podnikání.

 

Shrnutí – co vše je potřeba zařídit a promyslet, když chci začít podnikat

Teď už máte nejen podrobný návod jak si zařídit živnostenský list, ale také představu o tom, jaké služby poskytují poradenské společnosti a jak vám tyto služby mohou usnadnit vaši práci.

Víte, že k úspěšnému startu, či k schválení úvěru potřebujete dobře propracovaný podnikatelský plán a marketingovou strategii.

Ale hlavně jste se utvrdili v tom, že bez pečlivé přípravy riskujete nejen svůj čas, ale také peníze. Nechte se tedy inspirovat a přípravu ať už teoretickou, nebo praktickou nepodceňujte.

Není nad osobní zkušenost, a proto budeme rádi, když se s námi o ni podělíte a třeba napíšete i své tipy, které se vám ve vašich začátcích osvědčily.