Umět správně určit, co je to živnost, nemusí být vždy snadné. Hlavně v případech, kdy už je člověk zaměstnaný a jen si občas nějaký ten peníz přivydělá. Můžete tak činit bez živnosti? Co když vás přijdou zkontrolovat z úřadu? Chcete-li se vyhnout potížím, měli byste mít přehled v tom, co je živností a kdy živnostenské oprávnění nebudete potřebovat.

 

Jak rozpoznat, co je živnost

Živnost neboli živnostenské podnikání je podnikání podle živnostenského zákona. A právě v § 2 zmíněného zákona najdete tuto definici:

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Každé slovo této dlouhé definice má přitom svůj význam. Pokud konkrétní činnost splňuje všechny určující znaky, pak jde o živnost.

 

Znaky živnostenského podnikání:

 • činnost je soustavná. Je prováděná trvale nebo opakovaně. Pozor si musíte dát u činností, které nejsou trvalé, jako třeba pečení vánočního cukroví. Opakující se činnosti (včetně sezónních) jsou také považované za soustavné.
 • samostatnost. Znamená, že podnikatel se neřídí pokyny jiné osoby (typicky zaměstnavatele), ale rozhoduje se sám. Při svém rozhodování je samozřejmě omezený podmínkami trhu, ale o tom, jakou strategii a jednotlivé kroky v podnikání zvolí, rozhodne sám.
 • jednání vlastním jménem. Podnikatel na veřejnosti vystupuje a veškeré úkony činí pod svým vlastním jménem (buď jménem a příjmením, nebo obchodní firmou – pokud je zapsaný v obchodním rejstříku).
 • vlastní odpovědnost. Podnikatel nese odpovědnost za výsledky své podnikatelské činnosti. Odpovědnost nemůže přenést na jinou osobu.
 • jednání za účelem dosažení zisku. Podnikatel provozuje činnost, aby z ní měl ekonomický prospěch. Kritériem pro posouzení je zde pouhý úmysl. Není podstatné, zda se zisku podaří skutečně docílit, ani nač vydělané peníze nakonec použil.
 • za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Podnikat je totiž možné i na základě jiných právních předpisů, např. podle zákona o daňovém poradenství.

 

Co není živnost – kdy není živnostenské oprávnění potřeba

Pokud vaše činnost splňuje definici živnostenského podnikání, smíte ji vykonávat jedině s platným živnostenským oprávněním. To se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku. Podnikatelé, kteří zahájili svou činnost před více než 10 lety, ještě dostávali živnostenské listy nebo koncesní listiny. Pokud je stále mají platné, mohou oprávnění doložit také jimi.

Chcete-li oprávnění získat, měli byste zavítat na živnostenský úřad. To je také místo, kde by vám měli poradit, jaké další dokumenty budete muset pro získání oprávnění na konkrétní činnost doložit, nebo zda je vaše činnost vůbec živností.

Vyřídit oprávnění nebudete potřebovat zejména tehdy, když je vaše činnost jen příležitostná. Živností nejsou typicky tyto aktivity:

 • Jednorázový prodej vašeho automobilu.
 • Pokud svezete vašeho známého autem a necháte si za cestu zaplatit.
 • Když rozprodáte starožitnosti a půdní nálezy po vašem dědečkovi.
 • Prodej přebytků z vaší vlastní zahrádky.
 • Když píšete příspěvky do novin, časopisů, na internet.

 

Co není živnost říká také přímo živnostenský zákon

Živnostenský zákon v § 3 vyjmenovává celou řadu činností, které nejsou živnostmi. Například činnost:

 • lékařů a veterinárních lékařů
 • auditorů a daňových poradců
 • bank a pojišťoven
 • advokátů, notářů, soudních exekutorů
 • pojišťovacích zprostředkovatelů
 • obchodníků s cennými papíry
 • poskytování zdravotních služeb

Posoudit, zda byste si na svoji činnost měli obstarat živnostenské oprávnění, vám pomohou znaky živnostenského podnikání. Naopak nahodilé příjmy a dále činnosti přímo vyjmenované v živnostenském zákoně živností nejsou.

Je dost možné, že i vy se ve svém okolí setkáváte s případy, kdy si někdo přivydělává bez živnostenského oprávnění přesto, že by jej měl zřejmě vlastnit. Myslíte, že tito lidé se záměrně vyhýbají povinnostem, aby třeba ušetřili na daních, nebo si spíš vůbec nejsou vědomi, že jde ve skutečnosti o podnikání bez platného oprávnění? Podělte se do komentářů o svou zkušenost a připojte i svůj názor – myslíte, že jde o důležitý společenský problém, nebo považujte nutnost evidovat i nízké přivýdělky spíš za útlak přebujelé byrokracie?