Ještě že ty naše politiky a úředníky máme. Nikdo by nedělal složitá, drahá a nesmyslná výběrová řízení na veřejné zakázky, které jsou pak nakonec stejně o desítky procent dražší. A hlavně, kdo by vybíral daně úplně ze všeho, včetně vzduchu? Ale je to tak správně!

Slabší dotují ty silnější

Pokud vrchnost vybere co nejvíce daní od pracujících, od živnostníků a od malých firem, může pak podporovat i tzv. neziskové organizace. Peníze z námi zaplacených daní mizí v nenávratnu také investičními pobídkami a poskytováním dotací obřím nadnárodním korporacím, které by bez této pomoci asi nemohly vůbec podnikat!

Osvícená vrchnostenská vláda

Je to tak správné i proto, že všichni bychom přeci měli být vděčnými a závislými zaměstnanci státu nebo velkých nadnárodních firem. Kdo by se v dnešní době chtěl sám starat o svoji rodinu, svoje podnikání a sám o sebe? Máme tu přece naši vševědoucí vrchnost, která nám řekne, co máme dělat, kolik si máme vydělat, koho máme naší prací živit, co můžeme říkat a co číst. Věřím, že brzy už vrchnost všem definitivně vysvětlí, že volby jsou zbytečný přežitek a že nevolená osvícená vrchnostenská vláda je pro všechny daleko lepší. Ale už nyní v praxi vidíme ten revoluční posun v roli naší republiky, která jako suverénní stát měla podle dnes již bohužel zřejmě zastaralých pouček především zajišťovat vnější a vnitřní bezpečnost země a vymahatelnost práva. Ani jednu z těchto stěžejních rolí dnes již náš stát téměř neplní. Zato vyvíjí až heroické úsilí za účelem likvidace takových příživníků, jako jsou živnostníci a malé a střední firmy. Do tohoto spravedlivého boje se zapojují i média ovládaná stejnými osobami, které udávají takt i vrchnostenským úřadům.

Comeflex = nepřítel státu

Například naše firma COMEFLEX CONSULTING s. r. o. už 15 let v souladu se zákonem podniká, platí nemalé daně a všechny další odvody a dává práci zaměstnancům všech úrovní kvalifikace. Zároveň tak plní funkci nepřítele státu, když pomáhá začínat s podnikáním novým firmám. Počínaje tím, že je pro jejich budoucí vlastníky založí, poskytne jim sídlo firmy se zázemím, vede jim účetnictví a poskytuje i další poradenství a konzultace. Daňová vrchnost tedy postupuje správně, když se rozhodla proti takovým nepřátelům státu bojovat všemi prostředky, hlava nehlava, zákon nezákon. Od roku 1990 donedávna platilo, že stát může po občanech chtít jen to, co mu ukládá zákon a nikdo nesměl být nucen činit to, co zákon neukládá. Dnes, zejména od počátku tohoto roku, už si s tím naštěstí úředníci daňové správy hlavu moc nelámou a příliš se netrápí tím, co zákony a Ústava České republiky praví. Na nějakém tom paragrafu jim přeci nesejde. Hrdinskému boji některých soudruhů z finančních úřadů lze jen tleskat a byla by jistě škoda, kdyby jejich revoluční činy zůstaly v zapomnění nepoznány. Přece se nenechají zahanbit svými předchůdci, kteří podobně postupovali proti podnikatelské lůze po roce 1948. Rozhodl jsem se proto jejich činy občasně zveřejňovat, a zachovat je tak pro poučení budoucím generacím.

Finanční úředníci všech zemí, spojte se!

Ačkoliv známe přesně jména hrdinů dnešní doby z jejich vrchnostenských výnosů a nařízení, budeme si je nechávat pro sebe. Těžko říci, zda by jeden takovou slávu unesl. Za jeden z krásných případů revolučního boje daňové vrchnostipovažuji vynikající literární dílo, ve kterém neohrožená pracovnice finančního úřadu odmítla registrovat k dani z přidané hodnoty společnost našeho klienta a to i přesto, že tato společnost již překročila zákonnou hranici pro povinnou registraci k DPH. Úřednice nijak nekličkovala řka, že tato výše zmíněná skutečnost ji vůbec nezajímá. Z dotyčné vrchnostenské listiny je mimo jiné patrné, že za hlavní důvod odmítnutí registrace k dani je považována skutečnost, že dotyčná společnost sídlí na „tzv. hromadné administrativní adrese bez trvalé přítomnosti osob v poskytovatelem sídla vlastněných prostorách, veřejně nepřístupných“. Jde opravdu o příkladný postup proti nepřátelům státu, kdy ani zjevná pravda nemůže stát v cestě spravedlivému boji proti podnikatelům.

Povinná výbava kanceláře: obraz ministra financí a 12 židlí

Na adrese kancelářského centra COMEFLEX CONSULTING s. r. o. je totiž firmám k dispozici hned několik plně vybavených kanceláří včetně například přebírání pošty nebo školeného personálu. Jak sami můžete posoudit, odvaha úřednice účelově lhát je opravdu bezbřehá. Ještě, že máme na našich finančních úřadech takové hrdiny. Jinak by snad nikdy nikdo neprosadil rozumnou zásadu, že kdo chce začít podnikat, musí vlastnit nebo alespoň mít pronajato nejméně jTrvale, nejméně 24 hodin denně, zde musí sedět jednatel, kterého může občas vystřídat prokurista, samozřejmě za přítomnosti jedné až dvou sekretářek jakéhokoliv pohlaví. Prostory musí být samozřejmě nepřetržitě a bez omezení (nejlépe bez dveří) komukoliv přístupné z ulice.

Věřím, že již brzy zdravý rozum zvítězí a úředníci finanční správy toto pravidlo prosadí bez ohledu na úzkoprsé zákony. Dále budu prohnilé nepřátele zřízení, kteří se snaží na vlastní pěst podnikat, monitorovat zevnitř a sdělovat vám, jak na ně tvrdě dopadá ocelová pěst vrchnosti, která nejlépe ví, co je pro nás všechny dobré. Čest práci!