Ready made společnosti

Hledáte článek, ve kterém se dočtete o všem podstatném souvisejícím se základním kapitálem s.r.o. v rámci zakládání nové společnosti? Pak jste tu správně. Tento článek ocení nejen zakladatelé strat-up projektů, ale i jednatelé a společníci již existujících firem.

Dozvíte se, jak je to s výší základního kapitálu od roku 2014 a k jakým dalším změnám toho roku došlo, např. zda je stále pravda, že společníci a jednatelé ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Dočtete se, jak působí minimální základní kapitál na úřady, věřitele a obchodní partnery. Zajímá vás, jaký podíl společností má méně než 1000 Kč ZK? A nakonec zjistíte i jaké mohou být důvody pro skládání více než 1 koruny ZK.

Sidla firem v Praze

Základní kapitál s.r.o. od roku 2014

Dříve byla výše minimálního základního kapitálu 200.000 Kč. Avšak zákon toto pravidlo v roce 2014 výrazně zmírnil. Od té doby je možné založit společnost s ručením omezeným s pouhou jednou korunou základního kapitálu.

 

Založení s.r.o. se základním kapitálem 1 Kč však neznamená, že vás celý proces vyjde na pouhou korunu!

Je důležité nenechat se zmást vidinou snadno dostupné právní formy s omezeným ručením. Sice je snížen základní kapitál na minimum, avšak stále se s procesem zakládání firem pojí pro mnohé osoby nemalé finanční náklady a veškeré administrativní činnosti jako dříve. Ty stát nijak neulehčil snížením požadavku na základní kapitál.

Celý proces zakládání této právní formy vás vyjde na přibližně 15 až 20 tisíc korun, v případě, kdy si společnost zakládáte sami.

Konkrétně se jedná o:

  • 6 tisíc Kč v podobě poplatku soudu za zápis do obchodního rejstříku
  • Tisíc korun vás stojí získání živnostenského listu (za koncesní listinu pak 2 tisíce Kč)
  • Dále pak okolo 5 až 10 tisíc korun padne na poplatky za notářský zápis, bance za složení ZK na účet společnosti
  • A ostatní související náklady

Základní kapitál firmy

Když je minimální vklad s.r.o. tak nízký, změnil se i způsob ručení společníků?

Společníci i nadále ručí společně a nerozdílně, tedy žádná významná změna.

Jakmile svůj vklad celý splatí a je tato skutečnost zapsána v obchodním rejstříku, už za závazky neručí nijak – pokud společenská smlouva nestanoví jinak.

Nově je však podíl společníků převoditelný i bez souhlasu valné hromady.

 

V průběhu činnosti i při založení s.r.o. vklad není to jediné, čím budou jednatelé ručit!

Oproti společníkům je značně odlišná situace u jednatelů. Ti, řečeno velmi stručně, musí jednat loajálně vůči společnosti a zároveň s péči řádného hospodáře. Důležité je neopomenout fakt, že uvedené platí už při přijetí funkce. Pokud by někdo přijal funkci jednatele s vědomím, že tuto práci nedokáže zastávat, dopustil by se porušení těchto zákonů.

Od ledna 2014 může základní kapitál tvořit pouhá jedna koruna. Na druhou stranu, k ustanovení o správě majetku společnosti a odpovědnosti coby ochraně věřitelů, přibyla pravidla o testu insolvence. Test insolvence firmám zakazuje vyplácet zisk, prostředky z ostatních vlastních zdrojů i zálohy na ně v případě, kdy by tímto mohl být způsoben úpadek.

Založení s.r.o.

Pro dříve založené s.r.o. minimální vklad i přísnější ručení jednatelů platí také

Ve své podstatě pro ně platí to samé, co bylo uvedené výše. Sice v rámci základního kapitálu nemusí nic měnit, jelikož se jedná o snížení požadavků, avšak úprava ohledně ručení dopadá na jejich společníky a jednatele. Především se tak změna týká jednatelů všech již existujících firem.

Minimální kapitál s.r.o.Minimální kapitál s.r.o. – jak jeho výše působí na úřady?

Ve staré úpravě platilo, že při založení společnosti s ručením omezeným se musí vytvořit základní kapitál ve výši 200 000 Kč a ten do pěti let splatit. Nově je základní kapitál v podstatě jen účetní položkou se zanedbatelným významem pro ochranu věřitelů.

Počáteční kapitál se v procesu zakládání společnosti složí na zvláštní účet. Jakmile je společnost zapsána v obchodním rejstříku, banka peníze uvolní a firma tyto prostředky libovolně vynaloží.

Velmi nízký až korunový kapitál společnosti má hlavně psychologický efekt. Doposud společnosti museli mít alespoň 200.000 Kč, a proto když někdo uvidí mnohem méně, může to na první pohled působit podezřele.

Je však důležité si uvědomit, že se jedná o pouhou účetní hodnotu! Za touto cifrou se nemusí skrývat žádný reálný majetek. Mnohem důležitější a přínosnější jsou jiné položky rozvahy společnosti, jako je např. celková výše vlastního kapitálu nebo poměr vlastních a cizích pasiv.

 

Společnost s ručením omezeným – základní kapitál 1 Kč nemusí působit důvěryhodně pro věřitele ani obchodní partnery

Výše kapitálu by měla odpovídat záměru podnikání. Je jasné, že potřebná výše bude jiná u malé lokální firmy poskytující jednoduché služby a u velkého výrobního podniku. Jedna koruna ZK vzhledem k několika miliónovému obratu je značně podezřelá.

Především strat-up projekty se mnohdy potýkají s nedostatkem finančních zdrojů ve svých počátcích. Zejména pro ně je potom zvláště výhodné založení s.r.o. s financováním základního kapitálu, kdy si koupí ready made společnost s jimi požadovanou výší ZK. Kromě ušetření si spousty času a starostí je to i cenově velmi výhodné. Navíc se tak namísto administrativním činnostem a běhání po úřadech budete moci věnovat důležitějším věcem – podnikání.

 

Kapitál pro založení s.r.o. – proč skládat více než korunu?

Samozřejmě, že existují důvody, mít ZK vyšší než 1 Kč, tady jsou 2 nejdůležitější z nich:

· Jako první důvod může být onen psychologický efekt. Abyste ukázali, že nejste úplně bez finančních prostředků, složíte základní kapitál třeba 100.000 Kč a je to.

· Další důvod vyplývá už z logiky věci, že i když nějaký podnik potřebuje méně peněz než jiný, stále alespoň nějaký majetek potřebovat budete, a ten rozhodně nebude stát 1 korunu… Ihned po vzniku společnosti byste tak museli přidávat vlastní kapitál a za něj nakupovat potřebná aktiva.

Podíl nově založených s.r.o. rostePodíl nově založených s.r.o. s počátečním vstupním kapitálem méně než 200.000 Kč stále roste

Možnost nízkého ZK je vhodná pro mladé a začínající podnikatele, kteří mají sice brilantní nápad, ale jejich finanční prostředky ještě nejsou tak vysoké. Mnohé takové do roku 2014 od zahájení činnosti odradilo nákladné zakládání společnosti a ještě shánění 200.000 korun. Nyní se však i těmto podnikatelům otevřely možnosti, jak začít.

V roce zavedení změny základního kapitálu, tedy v roce 2014, bylo založeno celkem 64 % s.r.o., které měly nižší ZK než 200.000 Kč. V roce 2017 to už ale bylo celých 84 %. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst o 3 procentní body a oproti roku 2014 je to nárůst o 20 procentních bodů.

Je tedy patrné, že trend zakládání společností s ručením omezeným stále, i když pomaleji, roste.

Zakládání s.r.o. je administrativně i finančně náročné, a proto zvažte koupi ready made společnosti, která vám umožní určit si požadovanou výší základního kapitálů. Víte sice, že důvěryhodnost firmy není určena výší ZK, avšak stále tím navenek ukazujete, že máte dostatek prostředků k podnikání a vyhnete se tím negativnímu psychologickému působení nízkého ZK.

Jak jste se rozhodli vy? Zvolíte 1 Kč, budete skládat více než 200.000 Kč nebo je pro vás nejlepší koupit již existující firmu?

Firmy s historií na prodej