OSVČ nebo s.r.o.? Máte vytvořený plán, už víte, jak bude vaše podnikání fungovat. Zbývá pouze poslední rozhodnutí. Budete  podnikat jako živnostník, či založíte společnost s ručením omezeným? Možná si říkáte, že zas o tolik nejde. Částečně máte pravdu, ale zvolit formu podnikání je určitě důležité. Chybné rozhodnutí vás bude stát určitě čas, který byste museli věnovat změně, ale pravděpodobně i peníze, které jste na změnu vynaložili, či jste je ztratili ve formě odlákaných zákazníků. Faktem totiž je, že toto rozhodnutí může ovlivnit počet zákazníků, které získáte. Ale, o tom více ve vlastním článku.

Banner zřízení sídla online

OSVČ nebo s.r.o. – a jaký je zde rozdíl?

Než se pustíme do vysvětlení, jaký typ podnikání se hodí pro koho, je třeba ve stručnosti definovat obě dvě možnosti.

 

OSVČ

OSVČ, jak již samotná zkratka napovídá, představuje fyzickou osobu, která vykonává samostatně výdělečnou činnost. Živnostník podniká na vlastní jméno a ručí za případné škody celým svým majetkem. Chcete-li začít podnikat jako OSVČ, stačí vám navštívit nejbližší živnostenský úřad. Pokud splňujete všechny podmínky, vyplníte Jednotný registrační formulář, a po uhrazení správního poplatku ve výši 1000 korun můžete začít podnikat. Tento proces platí v případě, že neuvažujete o založení živnosti koncesované, pro kterou jsou pravidla přísnější.

 

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je z právního hlediska úplně jiný případ. Zatímco OSVČ podniká jako fyzická osoba, pokud založíte s.r.o., je to osoba právnická. Může ji založit jednotlivec, ale až 50 společníků. Oproti OSVČ potřebuje při založení základní kapitál, ale nově se jedná pouze o 1 korunu. Dalším rozdílem, jak napovídá název, je fakt, že s.r.o. ručí pouze do výše základního kapitálu.

Založení společnosti má dvě fáze. V první z nich dochází k sepsání společenské smlouvy a složení alespoň části základního kapitálu. V druhé části je třeba zapsat společnost do obchodního rejstříku.

Společnost také potřebuje vlastní sídlo. Tím může být vaše bydliště, či jakákoliv jiná budova. Pouze je třeba upozornit na to, že sídlo firmy na vaší domovské adrese snižuje v očích mnohých zákazníků legitimitu vaší společnosti. Tento problém lze vyřešit buď pronájmem, nebo využitím tzv. virtuálního sídla.

Teď, když jsme definovali jednotlivé možnosti, můžeme se zabývat jednotlivými faktory, které vám pomohou rozhodnout, jaký typ společnosti zvolit.

Je administrativně jednodušší s.r.o. nebo OSVČ?

Ve většině případů nemá smysl zakládat s.r.o., když budete podnikat takzvaně na volné noze – třeba dělat grafické práce nebo být účetním poradcem. V případech, kdy bude podnikání stát na vašich nepřenositelných dovednostech nebo znalostech a budete chtít budovat osobní značku založenou na vašem civilním jménu, je lepší zvolit „pouhé“ OSVČ.

Jak jsme již výše uvedli, pro založení živnosti je třeba pouze navštívit Živnostenský úřad, a zbylé dokumenty si úřady již obstarají samy. Naopak v případě založení společnosti s ručením omezeným je třeba absolvovat nákladnější a zdlouhavější byrokratické kolečko. Chcete-li se tedy vyhnout obíhání úřadů, rozhodně zvolte podnikání jako OSVČ.

 

Otázka prestiže – OSVČ vs s.r.o.

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je klientela, pro kterou budete pracovat. Jedná se o úspěšné a bohaté manažery, či dokonce mezinárodní korporace? Pak se rozhodně vyplatí zvolit s.r.o. Jednání se společností místo s jednotlivcem vyvolává pocit serióznosti a stability.

Jako OSVČ navíc podnikáte pod vaším jménem, zatímco jako s.r.o. můžete disponovat jiným obchodním jménem. Zároveň v průběhu existence společnosti s ručením omezeným budujete její dobré jméno, a máte šanci na její budoucí výhodný prodej.

Kde ručíte více? V případě s.r.o. nebo živnosti?

Toto téma je velmi důležité, přesto jej někteří budoucí podnikatelé opomíjejí. Živnostník ručí celým svým majetkem. Není zde žádná omluva, nebo cesta kolem toho. Jediné, co může takový podnikatel učinit, je pořídit si pojištění odpovědnosti, které případně jeho náklady výrazně sníží.

Oproti tomu s.r.o., jak již napovídá její název, ručí pouze do výše základního kapitálu, a je jenom na vás, jakou výši mu přiřknete. Ale, zde je třeba upozornit na názor, který je v České republice stále běžný. Podle něj je nízký základní kapitál známkou podvodu, a proto by vám takové rozhodnutí mohlo odhánět zákazníky.

Pokud tedy zvolíte možnost s.r.o., je zde malá šance, že budete postiženi na vašem vlastním majetku. Jste-li ovšem jednatelem vaší společnosti, můžete být ve výjimečných případech postiženi na vašem majetku.

V tomto případě je rozhodování opět jednoduché. Čím rizikovější je vaše činnost, tím spíše byste měli zvolit založení společnosti s ručením omezeným, abyste se vyhnuli případným ztrátám na vašem majetku.

 

Jak jsou na tom daně v zápase s.r.o. vs OSVČ?

Každá OSVČ, jejíž příjem je vyšší než 15 tisíc korun, musí odvádět daň z příjmu fyzický osob. Její výše je 15 %. OSVČ mohou využít tzv. výdajové paušály, a proto nemusí sledovat reálné výdaje.

Pokud vaše příjmy jako OSVČ přesáhnou určitou úroveň, můžete se setkat s požadavkem, abyste uhradili tzv. solidární daň.

Naopak, společnost s ručením omezeným podléhá dani z příjmu právnických osob, která činí 19 %. Pokud si se společníky rozdělíte podíly ze zisku, tak z něj zaplatíte 15 % srážkovou daň.

Takže, u tohoto bodu neexistuje jednoznačný vítěz. Někdo by mohl čekat, že vítězí OSVČ, jelikož je subjektem pouze pro 15 % daň z příjmu, ale v případě vyšších výdělků podléhá solidární daně. Společnost s ručením omezeným vám ovšem umožňuje lepší daňovou optimalizaci, což může případný rozdíl vyrovnat.

 

Jaká je situace v oblasti pojištění? Zvítězí živnost nebo s.r.o.?

OSVČ si nemohou zdravotní ani sociální pojištění započítat mezi daňově uznatelné základy. A chybí zde podobná možnost, jako u s.r.o., která dovoluje vyhnout se placení sociálního pojištění.

Pokud se budete jako vlastník společnosti s ručením omezeným zaměstnávat sám, a vyplácet si minimální mzdu 11 tisíc korun, můžete platit v minimálním režimu pouze zdravotní pojištění. Pro to sociální neexistuje základ, ze kterého by ho šlo vyměřit. Jeho neplacení se ale výrazně podepíše na výši vašeho důchodu.

V tomto případě tedy vítězí s.r.o., jelikož je zde možná lepší optimalizace odvodů, než v případě OSVČ.

 

Rozdíl mezi OSVČ a s.r.o. je i v možné delegaci práv a povinností

Jako OSVČ nemáte žádnou možnost, jak delegovat své povinnosti na někoho jiného, a proto musíte kupříkladu většinu právních úkonů provádět na vlastní zodpovědnost.

V případě s.r.o. je možné ustanovit jednatele společnosti, který bude za vás vaše povinnosti či práva vykonávat. Alternativně lez využít i vaše společníky, pokud je vás ve firmě více. Proto i z tohoto hlediska vychází společnost s ručením omezeným lépe.

Pokud je Vaším snem být majitelem firmy, rovnou přese všechna doporučení výše uvedená raději založte s.r.o., i když by pro vás OSVČ bylo aktuálně výhodnější. Potenciální přechod z OSVČ na s.r.o. není jednoduchý, bude Vás stát nemalé úsilí a stejně tolik peněz, jako byste založili rovnou s.r.o.

 

Jaké jsou všechny výhody s.r.o. proti živnosti?

A na závěr si shrňme situace, ve kterých se vyplatí založit společnost s ručením omezeným a kdy je lepší fungovat jako živnostník.

Byť je administrativně náročnější, nabízí založení s.r.o. několik výhod. Především v oblasti daňové a odvodové optimalizace, kde je možné jako majitel s.r.o. platit mnohem méně, než v případě živnosti. Dalším aspektem, který je třeba zvážit, je počet společníků, se kterými chcete podnikat. Pokud jste na podnikání sami, ještě není třeba zřizovat s.r.o. Ale, je-li vás více, společenská smlouva vám umožní lépe koordinovat vztahy ve firmě.

K vytvoření s.r.o. je třeba přistoupit i v případě, že máte zájem budovat značku a pověst podnikatele. Je to právě s.r.o., která toto umožňuje, na rozdíl od živnostenského podnikání, kde vystupujete pod vaším jménem.

S vlastnictvím společnosti s ručením omezeným se zajisté pojí i společenská prestiž, která s délkou úspěšné existence firmy zvyšuje. To se pak podepíše i na její tržní hodnotě.

A posledním důvodem je výše ručení za případné škody. Zatímco jako živnostník ručíte celým majetkem, zde se jedná jenom o část.

 

A kdy v souboji živnost vs s.r.o. zvítězí živnostník?

Výše jsme si popsali, kdy je lépe založit firmu. Ale, v jakém případě se vyplatí zůstat živnostníkem?

Zajisté v případě, že se snažíte o osobní přístup k zákazníkovi. Pokud váš obchodní úspěch zakládáte na vašich osobních kvalitách, je lepší, když se jako jednotlivec i prezentujete. Pro tento účel se perfektně hodí živnostenské podnikání.

Další nespornou výhodou je rychlost a cena, za kterou můžete začít. Pro výpis z živnostenského rejstříku je nutné pouze zajít na živnostenský úřad, zaplatit tisíc korun, a nahlásit příslušné činnosti. Pak se již můžete v podstatě pustit do podnikání.

Vedle administrativní jednoduchosti může zabodovat i na poli daňové zátěže, i když zde má živnostník sníženou možnost optimalizovat svůj daňový základ, na rozdíl od majitele s.r.o.

A to je vše. Projděte si tedy všechny výše zmíněné body, a zjistěte, jestli je pro vás výhodnější založení firmy, nebo práce jako OSVČ.