Hlavní stránka / Ostatní služby / Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Dovolujeme si Vám nabídnout naše profesionální služby v podobě vedení účetnictví Praha. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a snažíme se poskytnout kvalifikovanou pomoc. Podnikání představuje řadu starostí a povinností, zejména co se týká administrativní zátěže. Daňové zákony se neustále mění a zachytit každou změnu je často nadlidský výkon. To je také důvod, proč by se měl každý podnikatel svěřit do rukou profesionálního partnera, který se o veškerou agendu spojenou s podnikáním postará za něj.

Vedení účetnictví Praha – proč si vybrat právě nás?

Poskytujeme veškeré služby spojené s vedením účetnictví, bez ohledu na to, jestli jde o vedení účetnictví s.r.o. či vedení účetnictví OSVČ. Zakládáme si na tom, abychom všem vytvořili pevné zázemí a kvalitní služby na profesionální úrovni. Naše účetní firma Praha je vhodnou volbou, pokud chcete mít jistotu, že jste na účetním poli nic nezanedbali.

Proč zvolit naší společnost?

 • odbornost a profesionalita
 • diskrétnost a mlčenlivost
 • osobní přístup ke každému zákazníkovi
 • maximální vstřícnost
 • rychlost, pečlivost a loajalita
 • zajištění registrace společností k DPPO a DPH
 • možnost zastupování na úřadech státní správy, včetně daňových řízení a kontrol z finančního úřadu.
Netrapte se už s hromadou nekvalitních účetních a obraťte se na profesionály

Účetní Praha – jak naše účetní společnost zajistí vedení Vašeho účetnictví?

Co zaúčtujeme?

 • přijaté a vydané faktury
 • pokladní doklady a bankovní výpisy
 • zápočty, dobropisy, interní účetní doklady a další

Co zpracujeme nebo zprostředkujeme?

 • kontrolní a souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty
 • měsíční nebo čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců DPH)
 • kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty (což je nově zavedená daňová povinnost od roku 2016)
 • roční přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
 • roční účetní závěrku, případně i v průběhu roku v závislosti na individuálních požadavcích a potřebách klienta
 • jakýkoliv finanční reporting dle přání zákazníka - například přehled o dlužnících a věřitelích, různé finanční analýzy a podobně.
 • mzdové účetnictví - pracovní smlouvy, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, výplatní pásky, mzdové sestavy, zpracování přehledů (FÚ, OSSZ atd.)

O co se postaráme nebo zprostředkujeme?

 • čtvrtletní zálohy i zpracování ročního přiznáni k silniční dani (u plátců)
 • další daňová přiznání a ostatní úřední formuláře podle potřeby a individuální situace
 • inventarizace účtu na konci období
 • zastoupení na Finančním úřadě a správě sociálního zabezpečení
 • spolupráce s auditory
 • další účetní úkony podle individuální situace

Prioritou pro každou účetní společnost je, aby bylo účetnictví vedeno v souladu s veškerými zákonnými požadavky, a zároveň odpovídalo požadavkům klienta, včetně vyhovující daňové optimalizace.

Doplňkové služby

Naše účetní firma zajistí i další potřebné služby, které přímo souvisí s podnikáním a účetní agendou.

O jaké služby se jedná?

 • zastupování klienta při jednáních a kontrolách na úřadech
 • zpracování výkazů pro Český statistický úřad
 • zpětná rekonstrukce účetnictví (tzv. zpětné sestavení se nejčastěji dělá v těch případech, kdy dosud zpracované účetnictví nezobrazilo věrohodně skutečnost a je nutné jej doplnit, případně opravit, aby bylo dosaženo věrného stavu)
 • vystavení a rozeslání platebních příkazů dle individuálních požadavků klienta
 • vystavení a rozeslání faktur
 • zpracování podkladů v případě žádosti o úvěr
 • avíza ohledně placení záloh na daně, zdravotní a sociální pojištění, včetně dalších pravidelných plateb

K dalším službám patří například nezávislé auditní a poradenské služby, které mají klientům pomoci se zvýšením spolehlivosti informací, dále možnost spravovat datovou schránku (její založení, re-aktivaci Datové schránky pro OSVČ, právnické i soukromé osoby atd.), účetnictví on-line a podobně.

Daňová evidence Praha - svěřte se do našich rukou

Daňová evidence Praha v podstatě navázala na jednoduché účetnictví, jež bylo v roce 2004 zrušeno. Spousta fyzických osob však chtěla i nadále vést svou evidenci na podobném principu, jako tomu bylo u jednoduchého účetnictví. Proto je pro ně k dispozici tzv. daňová evidence, která se řídí § 7b Zákona o daních z příjmu. Daňová evidence pro plátce DPH i daňová evidence OSVČ je určena těm subjektům, jež nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. a hodlají své výdaje uplatnit podle skutečnosti, tedy na základě daňových dokladů, nikoliv ve formě paušálu. Výsledkem vedení daňové evidence bude výpočet daně z příjmu a také přehled o stavu financí.

Daňová evidence Praha – služby na míru

Postaráme se o kompletní daňovou evidenci a pohlídáme Vám veškeré povinnosti, které vyplývají ze zákona o daních z příjmů.

Co pro vás zajistíme?

Daňovou evidenci příjmů a výdajů

 • přehled o všech peněžních i nepeněžních příjmech a výdajích pro plátce i neplátce DPH
 • příjmy v hotovosti i bankovním převodem, které členíme na peněžní, nepeněžní a dosažené směnou
 • výdaje v hotovosti i bankovním převodem, členěné na daňové a nedaňové, peněžní a nepeněžní.
 • odpisy dlouhodobého majetku
 • vyúčtování pracovních cest (jízdné, stravné)
 • výdaje na auto
 • rezervy a náhrady

Daňovou evidenci majetku a závazků

 • přehled všech závazků a pohledávek (kniha pohledávek a závazků)
 • karty zásob, rezerv a dlouhodobého majetku
 • karty půjček a úvěrů

Co dalšího pro vás zajistíme?

 • mzdovou evidenci
 • knihu jízd
 • pokladní knihu
 • evidenci trvalých plateb
 • vedení záznamních povinností u plátců DPH
 • vedení peněžního deníku
 • zpracování silniční daně, včetně podání na FÚ
 • měsíční (čtvrtletní) účetní uzávěrku a roční účetní závěrku
 • přehled o příjmech a výdajích a majetku firmy
 • pravidelné účetní přehledy
 • přípravu podkladů pro bankovní instituce
 • inventarizaci a inventuru
 • účetní přehledy pro OSSZ a ZP
 • účetní a daňové poradenství pro Vás zprostředkujeme

Podvojné účetnictví Praha - pro koho je určeno?

Podvojné účetnictví Praha vedou fyzické i právnické osoby, a to dobrovolně nebo v případě, že byl za loňské účetní období překročen obrat 25 milionů. Povinnost vést podvojné účetnictví mají všechny osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (povinnost vzniká dnem zápisu). Vedení podvojného účetnictví může být ošetřeno zvláštním předpisem, který tuto povinnost ukládá.

Podvojné účetnictví Praha - nabízíme kvalitní služby

Náš tým se snaží neustále zvyšovat svou odbornost a sledovat veškeré legislativní změny z oblasti daňové a účetní praxe. Zpracujeme podvojné účetnictví pro malé, střední i větší firmy, včetně agendy, která přímo souvisí s podnikáním. Účetnictví vedeme podle platných norem a snažíme se vyjít vstříc i s dalšími službami v účetní oblasti, které zahrnují i zastupování při jednání s úřady.

Jak povedeme vaše účetnictví?

 • zpracujeme veškeré předané účetní doklady
 • povedeme vaše účetní knihy a evidence, které stanoví zákon
 • připravíme příkazy k úhradě do bankovních institucí
 • předáme měsíční, případně čtvrtletní výkaz zisků a ztrát, včetně rozvahy
 • zkontrolujeme úhradu přijatých i vydaných faktur
 • vyhodnotíme stav firmy neboli reporting
 • zpracujeme roční závěrku, daňové přiznání i všechny povinné přílohy
 • zajistíme spolupráci s auditory
 • postaráme se o zpracování směrnic
 • zastoupíme vás na úřadech (kontrola, podání přihlášek atd.)

Součástí povinnosti vést podvojné účetnictví, jsou také příslušné účetní knihy, ke kterým patří peněžní deník či kniha závazků a pohledávek. Do nich jsou zachyceny nejen veškeré účetní operace, ale zároveň se používají při kontrolách účetnictví. Důležitá je také inventarizace, která zajišťuje věcnou správnost. Na jejím základě se ověří, zda účetní stav majetku odpovídá skutečnosti. Ve chvíli, kdy se tyto dva údaje liší, vznikne manko nebo přebytek. Nic z toho nebudete muset hlídat, pokud se svěříte do naší péče. Celé účetnictví zpracujeme rychle, kvalitně a spolehlivě.

Potřebujete někoho, kdo spolehlivě zpracuje vaše účetnictví?

Ceník

Základní zpracování účetní agendy

do 10 řádek v účetním deníku měsíčně 690,- Kč měsíčně
do 50 řádek v účetním deníku měsíčně 1.690,- Kč měsíčně
do 100 řádek v účetním deníku měsíčně 3.500,- Kč měsíčně
Dodatečná odměna za každých dalších započatých 100 řádek v účetním deníku 1.000,- Kč měsíčně


+ DPH v zákonné výši.

Daně

zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob 2 600,- Kč
zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2 600,- Kč
zpracování kontrolního hlášení (i opravné řádné, následné) 350,- Kč
zpracování přiznání k dani silniční 500,- Kč
zpracování přiznání k dani z nemovitostí od 1.000,- Kč (dle rozsahu)
zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 1.000,- Kč
zpracování účetní závěrky a dokladovou inventuru 700,- Kč za každou započatou hodinu

Mzdové

přihlášení či odhlášení zaměstnance činí 340,- Kč za jednotlivého zaměstnance
zpracování mezd jednotlivého zaměstnance na HPP či DPČ 350,- Kč měsíčně
zpracování mezd jednotlivého zaměstnance na DPP měsíčně 250,- Kč měsíčně
roční zúčtování daně činí 200,- Kč za jednotlivého zaměstnance
Kontroly na zdrav. a soc. poj.

Služební cesty

vyúčtování služební cesty tuzemsko 150,- Kč za jednotlivého zaměstnance
vyúčtování služební cesty zahraniční 300,- Kč za jednotlivého zaměstnance

Ostatní

konzultace a poradenství, účast při daňových či jiných kontrolách činí 700,- Kč za každou započatou hodinu.


+ DPH v zákonné výši.

X