Hlavní stránka / Založení a.s.

Založení a.s. na klíč

Nechte složitý proces založení a.s. na nás. Novou akciovou společnost Vám založíme do jednoho týdne za bezkonkurenční cenu, ve které jsou zahrnuty veškeré správní poplatky, kolky i poplatky notáři.

Poskytneme Vám standardní podobu Stanov akciové společnosti, případně s drobnými úpravami, nebo společně sestavíme nové Stanovy, které budou vyhovovat přímo Vašim potřebám. 

Cena založení akciové společnosti

Cena založení akciové společnosti
49 900,-

objednat
Dotovaná cena založení a.s.
Dotovaná cena je platná při využití služby sídla společnosti s platbou min. na jeden rok předem.
44 900,-

objednat
Dotovaná cena založení a.s.
Dotovaná cena je platná při využití služby sídla společnosti s platbou min. na dva roky předem.
39 900,-

objednat
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Nezávazná objednávka

Děkujeme formulář byl úspěšně odeslán.

Průběh založení a.s.

 • Objednávka služby
  Telefonická (800 47 47 47) nebo internetová objednávka přes interaktivní formulář.
 • Konzultace a sepsání požadavků
  Se vším Vám rádi pomůžeme! Nejprve společně nastavíme hlavní parametry vaší nové společnosti. Sdělíte nám svou ideu požadavky na strukturu společnosti, jak chcete, aby se vaše nová společnost jmenovala, předmět podnikání, sídlo, výši základního kapitálu či počet členů orgánů apod. Vypracujeme návrh stanov a společně si je odsouhlasíme.
 • Příprava potřebných dokumentů
  Ve chvíli, kdy dojde k odsouhlasení návrhu stanov, naše právní oddělení připraví veškeré dokumenty a podklady pro založení a zápis do veřejných rejstříků.
 • Zakladatelské jednání
  Schůzku s notářem dohadujeme v co možná v nejkratším možném termínu, zpravidla do dvou dnů. Na tomto jednání bude Vaše společnost založena a Vy obdržíte Stejnopis zakladatelského dokumentu od notáře.
 • Podání do OR a zápis živností
  Po složení základního kapitálu v bance, dojde k zápisu společnosti do Obchodního rejstříku. Před tím však společnosti zaregistrujeme příslušná živnostenská oprávnění.
 • Registrace na FÚ
  Po zápisu společnosti do rejstříků, budeme společnost registrovat k dani z příjmu právnických osob.
 • Hotová společnost
  Od nás dostáváte za jednu cenu kompletní společnost připravenou k podnikání.

Jaké výhody Vám přináší založení na klíč?

 • Rychlost
  Už do jednoho týdne můžete začít podnikat.
 • Pohodlí
  Veškerý servis na jednom místě během jedné schůzky.
 • Bez rizika
  Vaše společnost je založena dle platného právního řádu.
 • Vyhněte se administrativě
  Můžete se naplno věnovat rozvoji svého podnikání a administrativu nechat na odborné firmě.
 • Služby pod jednou střechou
  Služby notáře a právní služby včetně přípravy veškeré dokumenty potřebné k zápisu do veřejných rejstříků za Vás zajistí odborná firma. Nemůžete tak na nic zapomenout.

Proč založit a.s. u COMEFLEX?

 • Garance
  Ručíme za zápis do obchodního rejstříku nebo garantujeme navrácení 100% ceny.
 • Spolehlivost
  Je pro nás důležitá důvěra. Pomáháme úspěšně fungovat podnikatelům již od roku 2001.
 • Odbornost
  Vypracujeme Vám Stanovy dle Vašich potřeb a připravíme veškeré potřebné podklady pro zdárné založení.
 • Zkušenosti
  Nabízíme zkušené odborníky, kteří vám poradí, jak by nová firma měla vypadat. Máme vypracované a časem prověřené metodiky pro veškeré úkony.
 • Komplexní služby
  Založením firmy to pro nás nekončí. Pomáháme vám podnikat s minimem nákladů. Nabízíme komplexní služby - poskytujeme sídla firmám, pronájmy kanceláří a zasedacích místností, pomáháme s administrativou, vedeme účetnictví, poskytujeme telefonní linku a další služby

Založení společnosti od COMEFLEXU:

Založení společnosti

Nevíte si rady se založením společnosti? Nevíte jak sestavit zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu? Nemáte čas na obcházení úřadů a notářů?

Přenechejte tyto starosti nám! V COMEFLEX OFFICE Vám založíme společnost na klíč, která bude splňovat veškeré potřebné náležitosti dle platných právních předpisů a bude přesně odpovídat potřebám Vašeho podnikání i Vašim představám.

 

Doplňkové služby a ceny

Sídlo společnosti již od
Nabízíme plnohodnotné i Virtuální sídlo společnosti v Praze
194,-
Kč/měs.
Každý další Stejnopis notářského zápisu
V rámci založení je počítáno s vydáním jednoho Stejnopisu zakladatelského dokumentu. Každý další je zpoplatněn.
650,-
Ověření podpisů nad rámec založení
30,-
Kč/ks
Výpisy z rejstříků nad rámec založení
150,-
Kč/str.
Zastupování na úřadech nad rámec založení
690,-
Kč/hod.
Vypracování plné moci nad rámec založení
490,-
Vypracování Souhlasu s umístěním sídla
V případě sídla u jiného poskytovatele potřebujete pro zápis do OR jeho souhlas s umístěním sídla společnosti. Vypracujeme ho za Vás.
50,-
Vypracování smlouvy
Vypracování smlouvy o tichém společenství, nájemní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, mandátní smlouvy, smlouvy o dílo, atd.
1 950,-
Kč/hod.
Registrace k DPH
Registrace k DPH se provádí po zápisu do obchodního rejstříku.
9 900,-
Registrace k silniční dani
350,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Akciová společnost

Od roku 2014 se všechny obchodní korporace řídí zákonem 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Minimální základní kapitál činí 2.000.000,- Kč nebo 80.000 EUR. Vklad do základního kapitálu společnosti může být i nepeněžitý, ten pak musí být oceněn znalcem.

K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov, ve kterých zakladatelé, mino jiné, určí systém vnitřní struktury společnosti. Rozlišujeme systém dualistický a systém monistický.

V dualistickém systému má společnost představenstvo a dozorčí radu, ale počet členů těchto orgánu není stanoven (může být jen jedna osoba na každý orgán) a rovněž funkční období není omezeno (není-li stanoveno, trvá 1 rok). V monistickém systému se volí statutární ředitele a správní rada. Počet členů správní rady lze ve stanovách stanovit volně a může být i jeden (není-li ve stanových stanoveno jinak, má správní rady 3 členy). Předseda správní rady může vykonávat současně funkcí statutárního ředitele.

Akciová společnost vydává akcie na jméno (pak vede seznam akcionářů) nebo akcie na majitele. Akcie na majitele ale mohou existovat jen jako zaknihovaný nebo tzv. imobilizované cenné papíry. Druhy akcií pak mohou obsahovat různá zvláštní práva. Mohou upravovat podíl na zisku, rozdílnou váhu hlasů na valné hromadě atd. Tyto konkrétní akcie musejí být přesně specifikovány ve stanovách. Novinku potom představují tzv. kusové akcie. Určí-li tak stanovy, může společnost vydat akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. podíl na základním kapitálu se u kusové akcie určí podle počtu akcií. na jednu kusovou akcii připadá jeden hlas, ledaže stanovy připouští vydání akcií s rozdílnou váhou hlasů. které nemají jmenovitou hodnotu, každá kusová akcie představuje stejný podíl na společnosti.

Všechny akciové společnosti mají od 1.1.2014 povinnost zřídit si internetové stránky, na kterých musí uveřejňovat údaje, jako jsou účetní závěrky či pozvánky na valné hromady aj.

Otázky a odpovědi

Dobrý den, potřebuji založit akciovou společnost, ale nemám žádné zkušenosti se sestavováním Společenské smlouvy. Co vše smlouva obsahuje a co si mám připravit?
anonym, 18. 9. 2015
Dobrý den, můžeme Vám poskytnout naše standardní stanovy, kam doplníme data Vašich osob volených do orgánů a lehce poupravíme pro Vaše potřeby. Můžete také využít možnosti sestavení Stanov společnosti na míru. Na jedné schůzce si Vyslechneme Vaši představu o společnosti a Stanovi vytvoříme úplně na klíč.