Potřebujete zaplatit daň, a neznáte své DIČ? Pokud jste podnikatelský subjekt, může to být pro vás poměrně značná komplikace. A co když jste neplátce DPH? Má, nebo nemá neplátce DPH daňové identifikační číslo? A jak se dá vůbec DIČ zjistit?

V tomto článku se dozvíte, co je to DIČ, kdo jej má i kde si jej můžete vyhledat.

Banner zřízení sídla online

DIČ je důležitý údaj, který byste měli znát

DIČ je jedinečný identifikátor, podle kterého finanční úřad jednoznačně rozpozná konkrétní daňový subjekt. Pokud jej máte přidělené, měli byste jej tedy uvádět při veškeré komunikaci se správcem daně. Je pak také součástí hlavičky vašeho daňového přiznání.

O správné uvedení svého DIČ byste měli dbát hlavně při odvodech daní. Číselná část DIČ se totiž používá jako variabilní symbol platby. Slouží tedy k tomu, aby finanční úřad mohl platbu správně přiřadit, a vaše daň nezůstala viset jako neuhrazená.

 

Co je to DIČ a jak vypadá

DIČ je jedinečná kombinace písmen a číslic. Začíná dvoupísmenným kódem státu registrace a za ním ihned následuje kmenová část tvořená číslicemi.

Dvoupísmenný kód pro Českou republiku je CZ. Kmenovou částí je:

  • fyzické osoby rodné číslo,
  • právnické osoby její identifikační číslo,
  • ve výjimečných případech vlastní číslo plátce, které určí sám správce daně, např. u podnikajících fyzických osob cizí státní příslušnosti, které nemají české rodné číslo.

 

Co znamená DIČ a kde všude platí

Zkratka DIČ znamená daňové identifikační číslo. V Evropské unii se DIČ označuje jako VAT (z anglického Value Added Tax).

DIČ neboli VAT v celé EU začíná kódem země, v níž je daňový subjekt registrovaný k dani. Pokud pod tímto DIČ uskuteční zdanitelné plnění, pak fakturuje jinému subjektu z Evropské unie za použití tohoto DIČ.

Naopak pokud obdržíte fakturu od jiného subjektu z Evropské unie, kde bude např. VAT: DE12317251, můžete toto VAT použít ve svém účetnictví. Platí v celé Evropské unii.

 

Kde a jak zjistit DIČ ekonomického subjektu

Plátci DPH, skupiny a tzv. identifikované osoby jsou vedeny v oficiálním registru DPH. Do registru se můžete proklikat se přes web finanční správy nebo jej najdete rovnou na této adrese.

V registru DPH ale opravdu najdete pouze plátce DPH, skupiny a identifikované osoby. DIČ neplátce se zde nedozvíte. Navíc se v registru dá vyhledávat pouze na základě jediného údaje, kterým je právě DIČ.

Můžete si tak vlastně pouze ověřit, zda je daný subjekt plátcem DPH nebo identifikovanou osobou. Anebo – pokud v registru není – znamená to pro vás, že je buď neplátcem DPH, nebo jste zadali špatné číslo.

 

Ověřovat můžete i v rámci celé EU

Na obdobném principu funguje vyhledávání registrace k DPH v rámci celé EU. To je veřejně přístupné na internetových stránkách Evropské komise v systému VIES (VAT Information Exchange System).

Ověřit si DIČ, ať už subjektu z České republiky nebo Evropské unie, můžete také telefonicky, e-mailem, faxem, písemně či při osobní návštěvě na oddělení Mezinárodní spolupráce při správě DPH při Generálním finančním ředitelství ČR nebo na místně příslušném finančním úřadě.

Tyto informace jsou ale primárně poskytované pro jiné plátce DPH, aby mohli ověřit registrační údaje svých obchodních partnerů. Proto by finanční správa měla správně po tazateli požadovat uvedení jeho vlastního DIČ. Pokud dotaz tazatele nebude daňové identifikační číslo obsahovat, neměl by ani žádné informace obdržet.

Prostřednictvím finanční správy tak nelze zjistit DIČ podle jména a příjmení či adresy. Nelze ani obdržet žádné jiné registrační údaje.

 

Naštěstí jsou i další místa, kde najít DIČ

Existují ale i jiné vyhledávače, které dokáží data o daňových subjektech z registru DPH vytáhnout a umožnit vám v nich vyhledávat i podle dalších klíčů.

V informačním systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), který spravuje Ministerstvo financí, můžete vyhledávat mezi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice pomocí formuláře. Ten vám umožní vyhledat například podnikající fyzickou osobu klidně pouze na základě znalosti jména a příjmení. U zobrazené osoby máte pak, pokud je registrovaná, i přímý link vedoucí do registru DPH. Takže k dané osobě zjistíte i její DIČ.

Další možností je použít vyhledávač na kurzy.cz, který pracuje na obdobném principu. Fyzické osoby tam můžete vyhledávat podle jejich rodného čísla, IČO nebo jména a příjmení.

 

Jak získat DIČ firmy jednoduchým způsobem

Vzhledem k tomu, že DIČ právnické osoby je složené z písmen CZ a obecného identifikátoru, kterým je IČO, lze si identifikátor české firmy jednoduše odvodit. Společnost ABCD s.r.o. s IČO: 58327256, tak bude mít prostě DIČ: CZ58327256.

Pokud neznáte IČO firmy, zjistit jej můžete třeba na základě jejího názvu po vyhledání v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

 

Pozor, v registru není úplně každý, kdo má DIČ

DIČ mají i ti, které nenajdete v registru DPH, tedy neplátci DPH. Neplátcům DPH však DIČ slouží pouze jako identifikátor při styku s finančním úřadem. Při jiných příležitostech by své DIČ uvádět raději neměli, aby nevyvolali mylný dojem, že jsou plátci DPH. Ti totiž naopak musí DIČ povinně uvádět na všech daňových dokladech. Pro neplátce je proto vhodné, pokud své faktury navíc doplní o údaj „Neplátce DPH“, a vyhnou se tak možným nedorozuměním.

 

Co když nevím, jaké mám DIČ?

Každý, kdo založil živnost, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů. Podává se přímo u místně příslušného finančního úřadu nebo ji fyzická osoba může odeslat i prostřednictvím živnostenského úřadu při ohlášení živnosti.

Na základě této přihlášky správce daně přidělí daňovému subjektu DIČ. Najdete jej uvedené v rozhodnutí o registraci, které finanční úřad zašle do 30 dnů.

Tento dokument by si proto měl každý dobře uschovat. Pokud jste jej založili neznámo kam, můžete samozřejmě využít výše popsaný způsob: jestliže jste česká firma nebo český občan, své DIČ můžete i sami odvodit. Jinak se budete muset obrátit s dotazem přímo na finanční úřad.

Jak už nyní víte, DIČ mají všechny subjekty, které jsou registrovány k nějaké dani, a slouží jim ke komunikaci se správcem daně. Nepracujete-li zrovna na finančním úřadě, setkat byste se s cizím DIČ měli jen u plátců DPH. Ti jej totiž musí povinně uvádět na fakturách. Pokud potřebujete zjistit něčí DIČ, můžete je vypátrat pomocí rad a odkazů v tomto článku.

Těm bystřejším už možná dávno došlo, že pomocí výše uvedených postupů lze vlastně v řadě případů zjistit i jeden z nejcitlivějších osobních údajů člověka – jeho rodné číslo. Jaký je váš názor na možnost jen tak si na internetu vyhledat rodné číslo podnikající fyzické osoby? Napište do komentářů, je-li to podle vás v pořádku, nebo myslíte, že tak snadno může dojít ke zneužití.