Nevíte, co je IČO? Zajímá vás, kde se tato zkratka užívá? Kdo ji má a při jakých příležitostech ji potřebuje?

Může se vám stát, že dostanete skvělou pracovní nabídku s tím, že budete spolupracovat na IČO. Co to vlastně znamená a kde se toto číslo zjistí? Všechny podstatné informace najdete v článku.

 

Co je IČO a kdo jej má

IČO je zkratka pro identifikační číslo osoby (původně identifikační číslo organizace). V České republice se toto číslo přiděluje právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a organizačním složkám státu.

Pokud vám někdo nabídne spolupráci na IČO, nenabízí vám zaměstnání, ale obchodní vztah. Nejčastěji tedy bude chtít, abyste měli platné živnostenské oprávnění a svou odměnu či provizi mu fakturovali.

 

IČO – co to je a jak vypadá

IČO je unikátní osmimístné číslo. Dříve přidělená identifikační čísla s původně méně než 8 číslicemi byla zepředu doplněná nulami. Takže v současné době jsou již opravdu všechna platná identifikační čísla osmimístná.

Ani po zániku subjektu (např. po likvidaci firmy) nesmí být už jednou přidělené identifikační číslo znovu použito. Pod totožným číslem však funguje ekonomický subjekt i jeho odštěpný závod – s tím, že IČO odštěpného závodu má ještě dále pro odlišení v závorce číslici udávající pořadí tohoto závodu v obchodním rejstříku.

 

Co je identifikační číslo a kde se vzalo

Identifikační číslo bylo na našem území zavedené na úplném počátku 90. let. Má už tak za sebou určitou historii.

Zpočátku identifikační čísla přiděloval Český statistický úřad. S postupným vývojem české legislativy však došlo ke změnám a tento identifikátor dnes přidělují odlišným typům osob kromě Českého statistického úřadu různé další subjekty – správci registrů dané agendy.

Například fyzickým osobám – živnostníkům přiděluje identifikační číslo živnostenský úřad jako správce živnostenského rejstříku. IČO dále přidělují:

  • Rejstříkový soud právnickým osobám zapisovaným do obchodního rejstříku, zahraničním osobám, nadacím, nadačním fondům a jiným právnickým osobám se statusem veřejné prospěšnosti.
  • Ministerstvo kultury církvím a náboženským společnostem.
  • Ministerstvo vnitra sdružením, politickým stranám a hnutím.
  • Ministerstvo zdravotnictví veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením.
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školám a veřejným výzkumným institucím.
  • Český statistický úřad všem ostatním ekonomickým subjektům.

 

Co je to IČ – jaký je rozdíl mezi IČO a IČ?

IČ je další podobná zkratka, kterou jste mohli zaznamenat. Opět jde o zkrácený tvar pro identifikační číslo a její význam je zcela totožný s IČO. Můžete se s ní stále setkat, protože od zavedení identifikačních čísel do legislativy docházelo k neustálým změnám v terminologii, kterou zákony pro označení tohoto identifikátoru používaly. Není tak divu, že podnikatelská praxe i celá veřejnost je z neustálých změn poněkud zmatená.

 

Jak zjistit IČO konkrétního subjektu

Jaké identifikační číslo bude mít subjekt přiděleno? Dá se určit podoba identifikačního čísla nebo jeho části podle nějakého vzorce (třeba jako u rodných čísel)?

V současné době nejsou žádná pravidla pro tvorbu identifikačního čísla zveřejněná. Uvnitř čísla je však zabudovaný mechanismus pro ověření jeho správnosti. Poslední číslice je kontrolní a dopočítává se na základě dělitelnosti váženého součtu předchozích číslic jedenáctkou.

 

Jak najít IČO libovolného ekonomického subjektu

IČO můžete dohledat třeba v obchodním rejstříku. Najdete tam však pouze čísla těch subjektů, které se do obchodního rejstříku zapisují. Úplně všichni držitelé identifikačního čísla jsou evidovaní v Registru ekonomických subjektů, který je vedený podle zákona o státní statistické službě. Jde o veřejný seznam přístupný na stránce Českého statického úřadu.

Vyhledat identifikační číslo konkrétního subjektu můžete po zadání jeho názvu na této adrese: https://apl.czso.cz/irsw/. Výpis obsahuje vždy data platná ke stavu na konci minulého měsíce.

V tomto článku jste se dozvěděli význam zkratky IČO i to, jak vyhledat identifikační číslo konkrétního subjektu. Podnikatelé ale dnes stále používají jak zkratku IČO, tak pouze IČ. Věděli jste, že mají totožný význam, i když dle aktuálních předpisů se používá zkratka delší? Napište do komentářů, jaký tvar utkvěl v hlavě vám. Setkáváte se (třeba na fakturách) spíš se zkratkou IČO, nebo IČ?