Víme, co vám hrozí a jak se vyhnout problémům!

Jak jsme psali v minulém článku, virtuální sídla představují pro firmy z menších měst možnost, jak konkurovat firmám z velkých měst anebo ušetřit výdaje za pronájem drahých prostor. Démonizace virtuálních sídel se netýká jen médií, ale i samotných úřadů, které se rozhodly vyřešit neschopnost kontrolovat všechny firmy se sídlem zejména v Praze tím, že hrozí firmám delegací k místně příslušnému finančnímu úřadu, čímž straší poctivé podnikatele, kteří využívají výhod virtuálních sídel.

Co je delegace k místně příslušnému finančnímu úřadu a komu hrozí?

Pro porozumění problematiky delegace (§18, daňový řád) je třeba si vysvětlit zejména pojem “skutečné sídlo”.

Skutečné sídlo je místo, kde se schází vedení firmy a kde se přijímají důležitá rozhodnutí ohledně chodu firmy. Podle nařízení Rady EU by osoba povinná k dani měla být ve svém sídle kontaktovatelná a dohledatelná.

Pozor by si měli dát i plátci DPH, kteří byli registrováni do 31.12.2014, protože ti mají povinnost ohlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně registračních údajů. Pokud tak neučiní, hrozí jim sankce ve výši až 500 000 Kč, rozhodnutí o nespolehlivosti plátce nebo dokonce zrušení registrace plátce.

Delegace pak hrozí plátcům DPH, kteří mají sídlo v některém velkém městě (nemusí jít jen o Prahu), ale hlavní (nebo jedinou v případě malých firem) provozovnu mají v městě jiném.

Pokud jste si teď oddechli, protože máte provozovnu a sídlo ve stejném městě, nejásejte předčasně. Delegace totiž hrozí i firmám, kterým vede účetnictví externí účetní, která má sídlo v jiném městě než vy. Finanční úřad si může posvítit dokonce i na firmy, jejichž jednatel má trvalé bydliště v místě odlišném sídlu firmy, pokud tato firma nemá místo, kde se schází její vedení.

Jak probíhá delegace?

Pokud finanční úřad shledá, že adresa virtuálního sídla byla založena účelově, například kvůli menší pravděpodobnosti finanční kontroly, a podle zjištěných skutečností lze prokázat účelnost přemístění k místně příslušnému finančnímu úřadu, zahájí šetření v sídle společnosti a zároveň i v místě skutečného sídla (provozovny). Zjištěné informace odešle finanční správa svému ředitelství v Brně, kde bude probíhat zhodnocení. Výsledné rozhodnutí s informacemi o místně příslušném úřadu, kam bude firma delegována, je firmě oznámeno písemnou formou. Proti tomuto rozhodnutí se prakticky nejde bránit jinak, než soudní cestou.

Jak se zajistit proti delegaci?

Skutečnost, že je firma delegována má nepříznivé důsledky pro firmy, které si z nějakého důvodu nepřejí být kontrolovány. Dalším negativním aspektem delegace může být poškození pověsti firmy, protože v očích obchodních partnerů se firma může jevit jako nedůvěryhodná, z důvodu předpokladu, že se snaží vyhnout kontrole kvůli neplnění svých povinností.

Pokud si nepřejete, aby byla vaše firma delegována pod jiného místně příslušného správce daně, existuje řešení. Tím řešením je volba poskytovatele virtuálního sídla, který poskytuje sídla splňující veškeré požadavky plynoucí ze zákona o DPH.

Společností, která vás před delegací ochrání je například firma Comeflex Office, která svým klientům umožňuje scházet se v místě sídla, rozhodovat v sídle o důležitých záležitostech firmy, a dokonce má v pracovních dnech k dispozici zástupce, který zastupuje klienty v sídle jeho statutárního orgánu po dobu jeho nepřítomnosti.

To jsou služby, díky kterým předejdete nechtěné delegaci.

Pokud máte k této problematice dotazy, kontaktujte firmu Comeflex Office, kde vám odborníci rádi poradí.