Zpočátku veřejná správa přesně definovala sídlo právnické osoby jako místo, kde se může firma scházet s veřejností a úřady. Z toho se dalo vyvozovat, že se jedná o kancelář s vybavením alespoň pro občasné schůzky.

Jak šel čas s definicí sídla

Postupem času naše právní prostředí reagovalo na právní prostředí Evropské unie a ze zákona postupně vymizela jakákoli definice sídla. Sídlo se stalo adresou zapsanou ve veřejném rejstříku, podle které se určovala místní příslušnost k jednotlivým úřadům, správa daně a placení poplatků.

To se však koncem roku 2014 opět zásadně změnilo. Díky novele daňového řádu a zákona o DPH, která nabyla účinnosti začátkem roku 2015, začala státní správa rozlišovat mezi tzv. Statutárním a Skutečným sídlem. Tedy sídlem zapsaným v obchodním rejstříku a místem, kde se skutečně scházíte a odkud vaši společnost řídíte. Podle zákona o DPH, by mělakaždá společnost i podnikající fyzická osoba nahlásit adresu svého skutečného sídla svému správci daně, pokud se tato adresa neshoduje s adresou zapsanou ve veřejném rejstříku.

Tisíce firem se sídlem v Praze

V průběhu času došlo k logickému fenoménu, kumulace velkého množství firem ve velkých městech. Podle posledních statistických výsledků má v Praze sídlo asi 43 000 firem. Tím došlo k zvýšení administrativní zátěže státní správy ve větších městech. Dalším pochopitelným nežádoucím aspektem pro státní správu je nerovnoměrný výběr daní a poplatkův těchto aglomeracích s velikou kumulací podnikajících fyzických a právnických osob. Vzhledem k uvedenému se generální finanční ředitelství rozhodlo, že začnou využívat §18 daňového řádu, Delegace.

Co je to delegace?

Ustanovení tohoto paragrafu daňového řádu není samo o sobě žádnou novinkou. Říká se v něm, že pokud sami požádáte, nebo váš správce daně uzná za účelné, může jeho nadřízený orgán rozhodnout o změně vašeho správce daně do jiného místa republiky. V praxi by to znamenalo, že když budete mít sídlo v Praze, Brně, Plzni, nebo jiném větším městě, daňová přiznání budete podávat např. do Klatov. Tento úřad vám také bude provádět kontroly.

Jak proces delegace probíhá?

Finanční správa začala prověřovat všechny firmy s adresou ve větších městech a snaží se zjistit a prokázat, že společnost reálně působí na jiné adrese. Tou pak může být adresa provozovny, bydliště jednatele v jiném městě, sídlo externí účetní firmy.

Pokud takovou skutečnost kontrolní orgán zjistí, vypracuje analýzu stavu vaší firmy a předá ji nadřízenému orgánu vašeho správce daně. Ten veškeré podněty shrne a vyzve vás k vyjádření. Na písemné vyjádření budete mít zpravidla 10 dní. Poté Odvolací finanční ředitelství, kde se podnět a vaše odpověď posoudí, vydá Rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti nebo celou věc odloží.

Bohužel proti tomuto rozhodnutí nemáte možnost opravného prostředku, odvolání, a v případě nesouhlasu se musíte soudit. Ale ani soud není nic předem ztraceného. Pokud by vám delegování k jinému pracovišti FÚ nevyhovovalo, a nebylo by pro vás účelným řešením, doporučujeme podání žaloby k příslušnému správnímu soudu.

Světlá stránka věci

Podnikatel ovšem reálně své sídlo přesouvat nemusí, pokud je pro jeho podnikání stěžejní mít sídlo v Praze, může ho zde mít i nadále. Přesune se totiž jen správa jeho daní do regionu, kde skutečně pracuje. To může pro někoho být dokonce zjednodušením administrativy při správě daní.

Virtuální sídlo není jen únik před FÚ

Je třeba si uvědomit, že virtuální sídlo má spoustu výhod a pro některé firmy hraje pražská adresa důležitou roli v jejich podnikání. To, že si založíte virtuální sídlo v Praze, nutně neznamená, že se potřebujete vyhnout kontrolám ze strany FÚ. Hospodářská komora ČR proto podotýká, že by se měly více posuzovat konkrétní důvody, proč firma zvolila pro své virtuální sídlo právě Prahu.

U Comeflexu přesun nehrozí

COMEFLEX OFFICE vám kromě virtuálního sídla poskytneme také skutečné sídlo, které splňuje podmínky stanovené zákonem, a je tak plnohodnotným sídlem. Například za vás jednáme s úřady nebo přebíráme poštu. Jsme schopni na našich adresách poskytnout plně vybavené kanceláře pro potřeby vašeho jednání s klienty nebo pro odbavení kontrol státní správou. Na základě pověření jsme schopni vás zastoupit během vaší nepřítomnosti ve vašem sídle. Využitím těchto služeb se vás delegace nebude týkat.

Využijte služby virtuálního sídla od Comeflex Office, a nemusíte si s delegací vaší firmy k jinému FÚ lámat hlavu!