Od konce listopadu 2014 probíhá médii informace, že od začátku roku 2015 dojde k přesídlení firem, které mají takzvané virtuální sídlo v pražských office centrech do míst jejich skutečného místa podnikání. „Finanční úřad vystěhuje z Prahy tisíce firem“, hlásaly například Lidové noviny. Podnikatelé a firmy využívající sídlo v takových office centrech tak propadli velké panice a naše kancelář denně obdrží několik dotazů od našich klientů i od dalších podnikatelů, kteří se ptají, jak to ve skutečnosti bude.

Dosud byla praxe taková, že pokud firma se sídlem v Praze měla mimopražskou provozovnu, mohla finanční správa zahájit řízení o převedení firmy pod finanční úřad podle umístění adresy dané provozovny. Ovšem firma se proti případnému rozhodnutí mohla odvolat a do ukončení přezkoumání dále spadala pod pražský finanční úřad. Od 1. 1. 2015 došlo k novele Daňového řádu, kde je z tohoto pohledu zásadní především změna §18 Delegace. Zde se ve dvou odstavcích říká, že pokud je to účelné pro výkon správy daně nebo jsou li potřebné odborné znalosti pro výkon správy daně, může nejbližší nadřízený orgán správce daně změnit místní příslušnost daňovému subjektu. Také se zde uvádí, že proti takovému rozhodnutí není možné uplatnit opravné prostředky, tedy nelze se odvolat.

V původní Důvodové zprávě k tomuto paragrafu se uvádělo, že změna příslušnosti správce daně je tak závažný zásah do práv a povinností dotčeného subjektu, že je odvolacímu řízení přiznán odkladný účinek. Nová důvodová zpráva již tento jednostranný akt za závažný zásah nepovažuje.

Na základě dosavadních informací a vodítek je předpoklad, že daňová správa bude považovat za důvod ke změně například mimopražskou provozovnu, jak tomu bylo doposud, ale také třeba sídlo daňového poradce či účetní firmy, případně místo odkud pravidelně korespondenčně se správcem daně komunikujete nebo kde se skutečně schází vedení společnosti.

Myslíme si, že finanční správa, v honbě za „nepoctivými plátci“ přenáší své vlastní selhání při výběru daní na občany a podnikatele. To, že nedokáže zajistit kontrolní mechanismy v rámci hlavního města, by neměla přičítat k tíži podnikatelů. Myslíme si, že za určitých okolností by takové počínání mohlo být i protiústavní.

Proto naše společnost nabízí našim klientů i firmám, které našimi klienty nejsou pomoc při řešení takové jednostranné delegace. Pokud i vy řešíte podobný problém, obraťe se na nás zde a společně jej vyřešíme.

COMEFLEX CONSULTING s.r.o.

Leo Aubrecht, jednatel Libor Hraba, jednatel