Výhružné dopisy nejsou efektivním způsobem, jak na neplatiče. Jste nyní v situaci, kdy se domáháte svých peněz a nedaří se vám je dostat zpět? Odběratelské firmy často hřeší na splatnosti a vám nezbývá než posílat upomínky.

Zkušenost říká „důvěřuj, ale prověřuj“, proto je volba spolehlivého dodavatele alfou a omegou podnikání. A pokud podnikatel již šlápl vedle a pohár trpělivosti přetekl, je na místě povolat právní poradce či specializované agentury na vymáhání pohledávek. Jaký je tedy účinný postup?

 

Jak na neplatiče a vyhnout se platební neschopnosti

S trendem rostoucího počtu dlužníků v České republice roste i nedobytnost pohledávek. Existenční problémy tak mají nejen dlužníci, ale i věřitelé, kteří se často sami následně ocitají v bezvýchodné situaci. Vzniká tak tzv. druhotná platební neschopnost, kdy kvůli zadržovaným penězům věřitel přichází o cash-flow.

Navíc průměrná částka, kterou věřitelé vymáhají, klesá. Orientačně se pohybuje v řádech desetitisíců. To ukazuje na jejich stále neudržitelnější situaci. Ať už se jedná o rozsáhlou obchodní korporaci či o menší podnikatelský subjekt, stěžejní je při vymáhání pohledávek od neplatičů volba správné a účinné strategie. Ta není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát.

 

Jak na neplatící firmy

Je nutné samozřejmě rozlišovat mezi náhodným výkyvem v platební morálce a dlouhodobým opakujícím se dlužníkem. Stále je nutné myslet na etický kodex v podnikání a před samotným vymáháním dát nespolehlivému plátci možnost úhrady závazku.

  • 1-4 dny po splatnosti – zaslání e-mailu či dopisu upozorňujícího na splatnost faktury
  • 7 a více dní od zaslání upozornění – 1. písemná upomínka a výzva k úhradě s určitou lhůtou zaplacení, zaslána s dodejkou
  • 7 a více dní od zaslání písemné upomínky – 2. upomínka se sankcí či rovnou předžalobní výzva, zaslána taktéž s dodejkou

Není radno dbát telefonických slibů. Je potřeba vše řešit písemně s doložením potvrzení o zaslání pro případné soudní jednání či jako podklad pro vymáhací agentury.

Spoluobchodující se samozřejmě mohl dostat do nepříjemné situace, kdy skutečně není schopen uhradit svůj dluh, ale má snahu vše nahradit a komunikuje. V tom případě je ale více než důležité si vše písemně potvrdit smlouvou o uznání dluhu a nastavit si splátkový kalendář.

Pokud ani na předžalobní výzvu dlužník nereaguje, je nutné podstoupit věc specializovaným firmám na vymáhání pohledávek či dát podnět rovnou k soudu.

Dalším efektivním nástrojem, ještě před samotným soudním procesem, je tzv. vydání platebního rozkazu. Odesláním formuláře s elektronickým podpisem a dlužnou fakturou na soud se automaticky do 30 dnů vydá platební rozkaz na neplatiče. Ten musí zaslat odvolání nejpozději do 15 dnů. Další možností je zveřejnění nespolehlivého plátce v registru dlužníků. Jelikož zveřejněním firmy poukazujete na její neserióznost, což působí negativně na její podnikání, raději pohledávku uhradí.

 

Dejte na spolehlivost a solventnost

Snadno se to řekne, ale hůře převádí do reality. Základem při poskytování služeb, půjček a statků je však vědět, s kým obchoduji. Vysledovat platební morálku už není tak složité, jak bývalo. V době moderních komunikačních technologií jsou informace o neplatičích snadno dostupné na specializovaných internetových stránkách. Bankovní i nebankovní úvěrové instituce už mají pro tyto účely dokonce speciální databáze klientských informací (SOLUS, BRKI apod.). Chorobnému neplatiči tak už jednoduše nikdo nepůjčí.

Máte-li navíc sami špatnou zkušenost s obchodním partnerem, do dalšího byznysu se s ním raději nepouštějte, i kdyby lákal například bezkonkurenční cenou. Náklady, které ušetříte volbou levného dodavatele ani zdaleka nepokryjí případné vymáhání či poplatky za soudní spory.

Pokud se přeci jen podnikatel rozhodne pro nejistého obchodního partnera, je důležité, aby si nastavil řádnou smlouvu, kde budou ustanoveny platební podmínky a sankce v případě jejich nedodržení.

Pokud se jedná o nového dodavatele, je možné si nastavit platbu předem, kdy si plnění jeho závazků otestujete.

 

Řešení na vlastní pěst? Problémům raději předcházejte

Kdy vymáhat pohledávky na vlastní pěst? To je otázka. Malé a střední podnikání jsou základem naší ekonomiky. A právě v této sféře je na zváženou, zda řešit pohledávky s neplatiči sami. Odpověď je individuální. Vždy je třeba posoudit, jak úspěšní můžete při takovém vymáhání být. Malé firmy si samozřejmě nemohou dovolit předávat pohledávky specializovaným vymahačům. Jedna taková pohledávka o průměrné hodnotě by pro ně totiž mohla být existenční. To ale bohužel neznamená, že by se s nutností vymáhání nesetkali. Tak co s tím?

Základem je mít neprůstřelnou smlouvu. Už při uzavírání obchodního vztahu myslete na to, jaké případné komplikace by mohly nastat. Za nedodržení smluvních dohod stanovte konkrétní a neměnné sankce, které by vám případné komplikace alespoň z části nahradily. Se sestavením i případnou přípravou pro soudní spor vám může pomoci právník.

 

Povolejte inkasní agentury

Inkasní agentury jsou společnosti, které k vymáhání pohledávek přistupují ve velkém, „průmyslově“. Zabývají se třemi fázemi vymáhání dluhu, a to mimosoudním inkasem, soudním vymáháním a exekucí. Proces probíhá systematicky a hodí se spíše pro vymáhání většího množství menších pohledávek. Pro volbu té správné inkasní agentury lze vybírat ze členů Asociace inkasních agentur.

 

Připlaťte si za nadstandard a vsaďte na mimosoudní vymáhání

Existují situace, ve kterých může automatizovaný systém inkasních agentur selhat. Složité a vyšší pohledávky si totiž vyžadují individuálnější přístup. Za ten si ale připlatíte. Specializované firmy na vymáhání pohledávek se zabývají první fází vymáhacího procesu – mimosoudním vymáháním. Jsou však důslednější, jdou více do hloubky a k dlužníkovi přistupují případ od případu a často se tak setkávají s lepšími výsledky. Odměna takovéto vymáhací firmě se pohybuje od 10 do 30 % ze získané částky. V extrémních případech, kdy je pohledávka sporná či jinak složitá, může však stoupnout až na 40 %. Při řešení pohledávky přes agenturu jsou dvě možnosti:

  • Sepsání mandátní smlouvy – v tomto případě dáváte agentuře plnou moc pro jednání s dlužníkem
  • Postoupení pohledávky – pohledávka přechází z původního věřitele na nového, přičemž původní už se od ní zcela distancuje

Ať už se rozhodnete vymáhat své pohledávky jakýmkoliv způsobem, počítejte s tím, že vás to bude něco stát. Nejlevnější řešení nemusí být nutně vždy také tím nejefektivnějším a ve výsledku se vše může ještě více prodražit. Zajímejte se o renomé právních kanceláří a vymáhacích agentur a jejich strategii a přístup k pohledávce a úspěšnost. Důležité je problémům předcházet řádnou smlouvou a myslet tak na všechny možné komplikace před začátkem spolupráce.

Využili jste služeb vymáhacích agentur či se řadíte mezi ty, kteří pohledávky řeší na vlastní pěst? Budeme rádi, když se v komentářích podělíte o Váš názor či zkušenost!

ComeflexOffice – Váš poskytovatel sídel pro firmy a virtuálních kanceláří.