Základem pro zahájení určité podnikatelské činnosti jsou nápady na podnikání. Je potřeba zjistit, v čem vynikáte a na to se zaměřit. Nicméně podnikání si většina lidí představuje jako určitou idylu. Záhy však zjistí, že tomu tak skutečně není. Vytvoření prosperujícího byť i malého podniku vyžaduje velké množství dřiny, úsilí a práce. Jedná se o činnost, během které zažijete nejen úspěch, ale také spoustu neúspěchů a problémů.

Mnohdy se budete muset postavit výzvám, které budete muset neustále překonávat. Až po zdolání této trnité cesty se může objevit ten kýžený úspěch, o který celou dobu usilujete. Chce to ale velkou píli, vytrvalost a odhodlání jít za svým snem.

 

Nápady na podnikání pro studenty

Jednou z možných skupin začínajících podnikatelů mohou být právě studenti. Většinu času tráví ve školách a během svého volna se musejí učit, aby zvládli všechny testy, zápočty a zkoušky. Tento fakt způsobuje, že jsou věčně bez peněz, které ale k životu nutně potřebují.

Nejčastěji si přivydělávají jako recepční, servírky, hostesky, skladníci, roznašeči letáků, kurýři a podobně. To je ovšem škoda, protože možností, jak si vydělat peníze, je nespočet.

Objevuje se však jistý trend. Stále více studentů si přivydělává právě prostřednictvím podnikání. Podnikání v nich totiž vzbuzuje větší chuť k práci, než špatně placené a časově náročné brigády.

 

Tipy pro studenty

První tipem je například tvorba a prodej unikátního obsahu, který spočívá v psaní krátkých článků na dané téma a v tvorbě multimediálního obsahu za účelem aktualizace stávající prezentace a zvýšení viditelnosti dané společnosti na trhu.

Dále je možné zaměřit se na správu sociálních sítí a tematických odkazů, což je založeno na pravidelné aktualizaci firemních profilů na všech sociálních sítích, udržování konverzace na blogu, propagace webových stránek a další související služby.

Jednou z možností je také přeprodej zboží z ciziny. To znamená spekulativní nákup většího množství atraktivního zboží na zahraničních obchodních portálech (hlavně z Číny) a jeho následný prodej po kusech s několikanásobnou marží.

 

Nejlepší tipy na podnikatelské záměry můžete hledat všude

Hledání toho nejlepšího tipu na podnikatelský záměr nemusí být vůbec jednoduché. V rámci tohoto kroku je potřeba zodpovědět následující otázky:

 • Co chci prodávat?
 • Komu to chci prodávat?
 • Kde budu hledat inspiraci?
 • Proč chci prodávat právě tohle?

 

Odpovědi na tyto otázky je nejlepší hledat na samotném trhu. Trh je ten, kdo určuje, co se bude prodávat. Základem úspěchu je nalézt to, co zákazníci právě hledají, tedy po čem vytvářejí poptávku. Cílem podnikání je totiž především uspokojení potřeb zákazníků. Proto je velmi důležitá také otázka, zaměřující se na zjištění, komu chci ,,něco“ prodávat. Je nutné nalézt cílovou skupinu, na kterou se chcete zaměřit.

Inspiraci je tedy potřeba hledat především okolo sebe. Rozhlížet se, komunikovat s lidmi, poslouchat je a nalézt právě tu díru na trhu. Najít právě to, s čím jsou zákazníci nespokojení, nebo co ve svém okolí postrádají.

 

Nejlepší podnikatelské nápady hledejte také sami v sobě

V podnikání je možné hledat cestu, jak pracovat podle sebe a v tom, co vás skutečně baví. Jestliže budete dělat něco, co vás opravdu baví, budete o to usilovněji pracovat, protože se na tuto práci budete těšit. Přestože jsou začátky velice těžké, neboť se budete muset učit mnoho nových věcí, můžete v podnikání najít vlastní způsob seberealizace a osobního rozvoje.

Je však důležité podotknout, že ne všechno, co baví vás, se bude líbit také ostatním.

Proto je potřeba dívat se okolo sebe. Popřemýšlet nad tím, co vám osobně chybí ve vašem okolí a zjistit, zda to chybí také jiným lidem. Podívat se na to, co se vám ve vašem okolí nelíbí a zeptat se ostatních, zda se jim poskytování té či oné služby také nelíbí. Pak se zamyslete a vytvořte si představu, jak byste to dělali jinak a lépe.

 

Tipy v čem podnikat můžete hledat i u konkurence

Snažte se řídit heslem, že nebudete vymýšlet to, co již někdo vymyslel. Na trhu je toho v dnešním světě už opravdu velká spousta, proto najít opravdovou díru, kterou ještě nikdo nezaplnil, je opravdu těžké a složité.

Inspiraci však můžete hledat také u konkurence. Vytvořte si výzkum trhu, například v oblasti patentů. Je docela možné, že naleznete něco, co již sice někdo vymyslel před vámi, nicméně vás může napadnout něco jiného a lepšího, přičemž tuto základní myšlenku získáte právě prostřednictvím již zmiňovaného výzkumu. Nejedná se tak o kopírování, nýbrž o vylepšování stávajícího. A na neustálém vylepšování je postavená celá dnešní konzumní společnost.

 

Nápady a tipy pro podnikání krok za krokem

Přesný pracovní postup, který by sděloval krok za krokem, co máte dělat, a jak přijít na tu ideální myšlenku, nebo jak vytvořit ideální podnikání, neexistuje. Každý si musí hledat tu svou cestu, prostřednictvím které se dostane na výsluní.

Nicméně existují tipy, které vám mohou pomoct tuto cestu usnadnit, a které lze shrnout následovně:

 • Příležitost se může nacházet ve vás samotných. Popřemýšlejte nad tím, co děláte ve svém životě zajímavého, a čím se podle vás lišíte od ostatních. Vaši odlišnost můžete využít ve svůj prospěch a vytvořit z ní konkurenční výhodu.
 • Stůjte pevně nohama na zemi a zaměřte se na to, s čím již máte nějakou dobu zkušenosti. Nezaměřujte se tedy na oblasti, o kterých nevíte vůbec nic, protože by vás to mohlo ohrozit ve vašem budoucím rozvoji.
 • Udělejte si výzkum konkurence a promyslete si, jakým způsobem se od konkurence budete lišit. Jedná se o nesmírně důležitý krok, neboť vaše odlišné podání oproti konkurenci může ocenit a přilákat velkou spoustu zákazníků. Proto se zaměřte na zjištění, co můžete dělat lépe, a jakým způsobem.
 • Pravidelně zkoumejte odezvu vašich zákazníků. Před samotným zahájením určité činnosti je vhodný průzkum potenciálních zákazníků, prostřednictvím kterého zjistíte, zda o váš produkt bude skutečný zájem. Výzkum zákaznické odezvy je však důležitý také v průběhu samotného podnikání. Na jeho základě je možné budovat loajalitu zákazníků, která je na dnešním konkurenčním trhu nesmírně cenná.

 

Rady a nápady k podnikání v ČR

Podnikání je možné považovat jako možnost, jak uniknout z klasického zaměstnaneckého poměru. V zaměstnaneckém poměru musíte poslouchat svého zaměstnavatele, což pro někoho není to pravé. Vlastní podnikání sebou přináší mnohem více volnosti. Zároveň však vyžaduje opravdu hodně píle, abyste byli na trhu úspěšní.

 

Jakým způsobem lze začít podnikat v ČR?

Jednou z možností je založení společnosti, druhou možností je založení živnosti. Jestliže se rozhodnete pro založení společnosti, budete muset najít také místo, kde se bude nacházet sídlo firmy. To totiž musí být uvedeno ve společenské smlouvě a následně také v obchodním rejstříku. Pronájem prostor však může vyjít příliš draho, proto máte v současné době možnost využít také virtuální sídlo, jehož výhoda spočívá zejména v úspoře nákladů. U živnosti je naopak nutné zvolit místo podnikání, kterým však bývá ve většině případů trvalé bydliště fyzické osoby.

 

Podnikatelské nápady v zahraničí

Vstup na zahraniční trh by byl pro začínajícího podnikatele nesmírně náročný, neboť je spojený s mnoha odlišnostmi oproti tuzemskému trhu. Odlišnosti se objevují jednak v kultuře, v preferencích zákazníků, v technickohospodářských normách, ve stylu obchodního jednání či propagace a v mnoha dalších věcech. Velkou podmínkou je také znalost cizího jazyka.

Zahraničí je však vhodné jako inspirace. Jestliže plánujete cestu do ciziny, dívejte se okolo sebe. Hledejte inspiraci již od první chvíle. Od té doby, co nasednete do letadla, až do doby, než přiletíte zpátky do tuzemska. Můžete objevit spoustu nápadů, co se v zahraničí vyrábí, a u nás to zatím stále není. Rovněž můžete najít způsoby, jak uspokojovat určité potřeby zákazníků mnohem lépe, než je tomu u nás.

Tipy a nápady na podnikání na internetu

Takové online podnikání je mnohými lidmi považováno jako nejjednodušší způsob, jak začít podnikat. Jak založit s.r.o. mnoho lidí nemá ani potuchy a založení a. s. je pro mnohé téměř nepředstavitelné. Naproti tomu je tvorba webových stránek, prostřednictvím kterých se bude online podnikání uskutečňovat, jednoduchá. Mnohem složitější je však s takovými webovými stránkami uspět. Konkurence je totiž příliš velká i v této oblasti.

Nestačí tedy nabízet ty nejlepší služby, je potřeba vyniknout. Odlišit se od konkurence takovým způsobem, aby to upoutalo okolí, aby to vyvolalo určitý rozruch mezi zákazníky, díky kterému se o dané značce budou bavit. Proto je nutné hledat nové cesty netradičního marketingu, prostřednictvím kterého zákazníky šokujete, vzbudíte v nich zájem, překvapíte je a udeříte na jejich emoční stránku. Word of mouth je skvělým způsobem propagace a docílíte ho právě tak, že přinutíte zákazníky, aby si o vás povídali a šířili do světa způsob, jakým jste je zaujali.

Prostřednictvím online podnikání můžete vykonávat některou z následujících činností:

 • pište životopisy, motivační dopisy, či jiné obdobné dokumenty,
 • tvořte a upravujte webové stránky,
 • napište knihu, kterou budete publikovat prostřednictvím eBooků,
 • nabídněte správu sociálních sítí firmám, které na tuto činnost nemají čas,
 • vyučujte online kurzy a pomáhejte ostatním lidem ke vzdělání,
 • prodávejte svou ruční práci prostřednictvím internetu…

 

Tipy a nápady na podnikání z domova

Podnikání z pohodlí domova může vyhovovat mnoha lidem. Nemusíte nikam cestovat, nikam spěchat, navíc můžete využít volné prostory ve svém domě. Nemusí se jednat o hlavní výdělečnou činnost, ale můžete si alespoň dobrým způsobem přivydělat a dělat to, co vás skutečně baví.

 

Tvorba určitých předmětů a jejich prodej na internetových stránkách

Využijte domácí prostory k tomu, abyste tvořili něco, v čem jste opravdu dobří, a co vás baví. Vytvořte si pracovnu a pište knihu, nebo si vytvořte dílnu a vyrábějte něco ze dřeva. Možností je opravdu velká spousta. Hlavní výhoda spočívá v tom, že ušetříte za placení nájmu. Prodej prostřednictvím internetu je navíc stále rozšířenější, tudíž nemusíte mít klasickou kamennou prodejnu.

 

Pronajměte prostor k rekreaci nebo k podnikání

Jestliže máte volný prostor ve svém domě a opravdu nevíte, jakým způsobem byste jej využili, můžete jej nabídnout k pronájmu. Máte však dvě možnosti. Buď jej nabídnete rekreantům, kteří do dané oblasti přijedou na dovolenou a za odpočinkem. V takovém případě je prostor nutné uklidit, zařídit a zútulnit. Druhá možnost spočívá v tom, že prostory pronajmete k podnikání. Je možné, že se ve vašem okolí najde někdo, kdo má ten nápad, v čem podnikat, ale bohužel nemá prostor. Vy máte naopak prostor, ale nemáte nápad. Spojte se a spolupracujte.

 

Tipy a nápady na podnikání pro ženy na mateřské dovolené

Mateřská a následně rodičovská dovolená trvají několik let. Pokud máte dvě děti ihned po sobě, může se jednat o opravdu velmi dlouhou dobu. Nejen, že je příjem této matky velice nízký, ale návrat do práce po tolika letech může znamenat také obrovský problém. Máte totiž děti, se kterými jsou spojené paragrafy kvůli jejich nemoci, volna kvůli školním besídkám či třídním schůzkám a mnoho dalšího. Tohle si většinou řada zaměstnavatelů uvědomuje, proto mají mnohdy s přijetím maminky po rodičovské dovolené problém.

Vyzkoušejte však něco sama. Máte přeci velkou spoustu možností, v čem byste mohla vyniknout. Výhodou podnikání již při mateřské je jistá forma dodatečného příjmu do rodinného rozpočtu. Postupem času se podnikání může rozjet takovým způsobem, že by se mohlo stát vaší hlavní výdělečnou činností.

Příklady toho, co byste při mateřské dovolené mohla dělat i s minimálními náklady na rozjezd podnikání:

 • Jestliže ovládáte jeden či více cizích jazyků na velice dobré úrovni, nabídněte své služby a doučujte studenty, kteří mnohdy s cizími jazyky ve škole bojují. Může se však jednat také o jiné předměty, jako jsou matematika, fyzika, ekonomie či další.
 • Překládejte texty z cizího jazyka či do cizího jazyka. Překladatelských služeb využívá stále spousta lidí, proto se právě tato oblast může stát tím pravým.
 • Venčení psů může být zábavné a užitečné. Je spousta rodin, co na svého domácího mazlíčka nemá čas, proto nabídněte své služby v oblasti venčení.
 • Vyzvedávání dětí ze školky či z družiny je jedna z dalších možností, která však vyžaduje trošku odvahy, velkou trpělivost a ohromnou zodpovědnost.