Ujasněme si pojmy, abychom měli ve všem jasno. Jak se liší virtuální sídlo od sídla skutečného? Dozvíte se i jaké výhody má sdílená kancelář.

Skutečné sídlo

Se začátkem roku byla vydána nová definice skutečného sídla. Firmy totiž mají často uvedené jako sídlo společnosti Prahu, ale reálně podnikají v jiném regionu, jenže daně odvádějí opět do Prahy. Za účelem větší přehlednosti u určování místní příslušnosti ke konkrétnímu FÚ musí tedy plátci daní registrovaní do konce roku 2014 vše oznámit správcům daně.

GFŘ tedy skutečné sídlo definovalo jako:

  • místo, kde se přijímají zásadní rozhodnutí ohledně firmy, popřípadě místo, kde se schází vedení firmy
  • místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti (pouhá existence poštovní adresy není dostačující pro určení sídla ekonomické činnosti firmy)
  • plátce daně by měl být na daném místě plynule kontaktní a dohledatelný
  • osoba povinná k dani by měla z tohoto místa poskytovat požadovanou relevantní součinnost za účelem výkonu řádné správy daní a umožňující výkon zákonných pravomocí (jako jsou například kontrolu z FÚ)

V praxi to znamená, že sídlo společnosti se může lišit od skutečného sídla firmy, je ale potřeba tuto skutečnost nahlásit a správa daně připadne tam, kde je opravdové místo podnikání firmy.

Virtuální sídlo

Definice virtuálního sídla se nezměnila, stále platí, že je to místo, kde si společnost může registrovat svou adresu nebo ho zapsat jako místo svého podnikání. Ale nemusí zde vykonávat ekonomickou činnost. Reálně je to tedy ideální zejména pro ty, kteří k výkonu své profese přímo nepotřebují pronajatou kancelář a nechtějí mít místo svého podnikání zapsané na adrese svého bydliště. Vhodné především pro neplátce DPH.

Virtuální sídlo má hned několik výhod:

  • náklady na pronájem virtuálního sídla jsou mnohonásobně nižší než u fyzické kanceláře
  • pokud si sídlo zaregistrujete v Praze, může to být lákavější pro vaše potencionální obchodní partnery
  • můžete využít doplňkových služeb jako je například přebírání pošty nebo si jednorázově pronajmout kancelář nebo konferenční místnost pro schůzku s klientem
  • ideální řešení pro začínající společnosti

Sdílená kancelář

Jinými slovy coworking je ideálním řešením pro ty, kteří nepotřebují virtuální sídlo a adresu svého podnikání mají na adrese bydliště. Takto si akorát pronajmou místo v kanceláři, kterou sdílejí s ostatními lidmi, jenže každý pracuje na svém vlastním projektu v různých oborech. Výhodou mohou být společné brainstormingy a vzájemná inspirace s „kolegy“. Kanceláře si můžete pronajímat ve skupinách s ostatními nebo i samostatně, pokud nechcete být rušeni.

Ztrácíte se v terminologi skutečných a virtuálních sídel i po přečtení článku? Nebojte se nás kontaktovat, rádi s vámi problém probereme a najdeme vhodné řešení.