Jak vypadá společnost s ručením omezeným v roce 2014?

Více než jeden podíl bude moct vlastnit jeden člověk ve společnosti s ručením omezeným. To ještě loni neplatilo. Uvolnění právní úpravy podílu je asi nejvýraznější změnou novely o s.r.o.

Dřív platilo, pokud má společník 25% podíl a koupí dalších 25 %, sloučí se mu oba podíly do jednoho 50%. Nyní už k tomuto slučování dojít nemusí, společník může prodat svůj 25% podíl, přitom nemusí zbytečně podíl rozdělovat.

Snazší je také převod podílu na další osoby nebo může společenská smlouva tolerovat, aby s sebou určitý podíl nesl i větší váhu hlasů nebo předností právo na výplatu zisku.

Pokud společník nesouhlasí s některým rozhodnutím valné hromady, může ze společnosti jednostranně vystoupit. A takových podobných situací přibylo.

Ve staré úpravě platilo, že při založení společnosti s ručením omezeným se musí vytvořit základní kapitál ve výši 200 000 Kč a ten do pěti let splatit. Nově je základní kapitál jen účetní položkou se zanedbatelným významem pro ochranu věřitelů.

Od ledna 2014 může základní kapitál tvořit pouhá jedna koruna. Na druhou stranu, k ustanovení o správě majetku společnosti a odpovědnosti coby ochraně věřitelů, přibyla pravidla o testu insolvence.