Definitivně končíte s podnikáním a potřebujete vědět, jak zrušit živnost? Sami určitě tušíte, že zrušit živnost je mnohem snazší než třeba zlikvidovat společnost s ručením omezeným. Přesto i zde na vás čekají zákonné povinnosti a různé záludnosti. Při porušování pravidel hry vás úřady dokonce mohou potrestat tím, že vám živnost sami zruší. Na co si dát pozor a jak postupovat, rozhodnete-li se živnost z vlastní vůle přece jen ukončit? Dozvíte se v článku.

Pozastavení živnosti online

Jak zrušit živnost a jste si jistí, že to vůbec chcete?

Předně byste si měli ujasnit, zda opravdu chcete svoji živnost zrušit. Pokud uvažujete, že byste se později k provozování činnosti mohli vrátit, je rozhodně běžnější variantou provozování živnosti pouze přerušit. Což můžete udělat na libovolně dlouhou dobu.

 

Nevýhody ukončení – OSVČ vyjde následné znovuotevření dráž

Za obnovení přerušené živnosti pak nezaplatíte žádný správní poplatek. Naopak, pokud budete chtít obnovit živnost zrušenou, budete z kapsy muset vytáhnout tisícikorunu. Postup bude totiž obdobný jako zcela nové založení živnosti.

 

Kdy se ukončení podnikání OSVČ vyplatí?

O zrušení živnosti má smysl uvažovat třeba v těchto případech:

 • jste si jistí, že už nadále nebudete podnikat,
 • nebudete dočasně podnikat a po tuto dobu buď nebudete mít k dispozici žádné sídlo, nebo by vás jeho pronájem vyšel mnohem dráž než znovuotevření zrušené živnosti,
 • chcete, aby vaše osobní údaje zmizely z veřejných rejstříků.

Pokud živnost zrušíte, stále budete ve veřejné části živnostenského rejstříku dohledatelní. K výmazu údajů z veřejné části dojde až po 4 letech od zrušení živnosti. I potom však informace o vaší osobě budou dostupné – ovšem už jen na vyžádání a subjektům, které k nahlížení do těchto údajů budou mít patřičné oprávnění.

 

Jak zrušit živnostenský list – první krok

Pokud nevyužijete služeb profesionálního zastupování na úřadech, bude živnostenský úřad prvním místem, kam budete muset vyrazit. Zde podáte žádost o zrušení živnostenského oprávnění. Tato žádost je součástí formuláře Změnový list, který možná už znáte, protože se na něm živnostenskému úřadu oznamuje většina změn. Je zde ale i kolonka č. 7, kde k bodu „Žádám o zrušení živnostenského oprávnění“ napíšete ANO a doplníte datum, od kterého má být vaše živnost zrušená.

Rušit živnost nelze zpětně. Napsat tedy lze dnešní, nebo pozdější datum.

Pokud žádné datum neuvedete, bude vaše živnostenské oprávnění ukončeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení, které živnostenský úřad zasílá.

Na zrušení vaší živnosti běží úřadu zákonná lhůta 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Ukončovat živnost můžete z jakéhokoliv důvodu a své důvody nemusíte úřadům nikde uvádět.

Pokud máte více živností, nezapomeňte v záhlaví jmenovitě uvést všechny, které budete chtít rušit.

 

Jak ukončit živnost na ostatních úřadech

Všechny živnostenské úřady fungují jako tzv. CRM – centrální registrační místa. Takže odsud můžete vyřídit i podání na všechny další úřady, které byste jinak museli samostatně informovat. Přímo prostřednictvím příslušných kolonek ve Změnovém listu tak můžete ukončení živnosti oznámit jak správě sociálního zabezpečení, tak vaší zdravotní pojišťovně. Zároveň můžete na centrálním registračním místě vyplnit a podat i speciální tiskopis pro finanční úřad s názvem Žádost o zrušení registrace.

 

Rušíte živnostenský list? Při zrušení OSVČ musí dodržet zákonné lhůty

Ať už se rozhodnete využít služeb centrálního registračního místa, nebo budete chtít informovat všechny instituce jednotlivě, pamatujte, že musíte dodržet oznamovací lhůty. O zrušení živnosti musíte dát vědět:

 • správě sociálního zabezpečení do 8. dne měsíce následujícího po měsíci ukončení činnosti,
 • zdravotní pojišťovně do 8 dnů od ukončení,
 • finančnímu úřadu do 15 dnů.

 

Jak ukončit podnikání – OSVČ si může zrušení živnosti i vykoledovat od úřadů

Při závažném neplnění zákonných povinností přichází trest. Vaše živnost vám může být ve správním řízení zrušená i proti vaší vůli. V jakých případech vám může živnostenský úřad živnost zrušit?

 • Pokud už vám živnostenský úřad živnost pozastavil z důvodu porušení zákonných pravidel a v době, kterou vám pro odstranění nedostatků stanovil, nedošlo k nápravě.
 • Pokud se ukáže, že zápis do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem.
 • Pokud neprokážete právní důvod užívání prostor, do nichž jste umístili své sídlo (např. nedoložíte souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla na dané adrese).
 • Pokud v tom brání překážky provozování živnosti dané zákonem (např. na váš majetek byl prohlášen konkurs nebo vám byla zastavena insolvence, protože váš majetek nepostačuje na uspokojení věřitelů).
 • Přestali jste být svéprávní nebo bezúhonní podle živnostenského zákona.
 • Navrhne-li zrušení vaší živnosti správa sociálního zabezpečení, neboť si neplníte své závazky vůči státu.
 • Jestliže závažným způsobem porušujete podmínky udělené koncese.
 • Pokud jste nepřerušili živnost, a více jak 4 roky ji už neprovozujete.

 

Výčet důvodů ke zrušení není zdaleka kompletní. Další důvody najdete v živnostenském zákoně v § 58.

Neplatíte sociální pojištění? Nejen, že vám může živnostenský úřad oprávnění podnikat zrušit. Pokud se tak stane, následující 3 roky nebudete moci stejnou živnost provozovat, a to nejen jako OSVČ, ale nemohli byste si na stejný předmět činnosti založit ani společnost s ručením omezeným.

Nezapomeňte tedy, že pokud se pro ukončení živnosti rozhodnete, musíte nejdříve na živnostenský úřad. Odsud můžete vyřídit i podání na ostatní instituce. Alespoň si tak zajistíte, že nepromeškáte zákonné lhůty, které pro oznámení o ukončení máte.

Přemýšleli jste někdy o zrušení živnosti, nebo jste pro ně už definitivně rozhodnutí? Jaké důvody podle vás vedou podnikatele k tomu, že raději zvolí zrušení živnosti než jen její přerušení? Podělte se o svou zkušenost do komentářů.