Je zcela na akciové společnosti, jaký druh akcií vydá, sama si to určí ve svých stanovách. Akcionář může zároveň vlastnit akcie různého druhu. To jsou zásadní změny, které s sebou přináší nová úprava pro akciové společnosti od ledna 2014.

Kromě běžných – kmenových akcií může společnost vydat i akcie se zvláštními právy jako je váha hlasů nebo rozdílný podíl na zisku. Nicméně zas si vlastníci společnosti nemohou dělat, co chtějí, určitá vymezení dávají zásady stejného zacházení a dobré mravy.

Více investorských možností i ulehčení změn základního kapitálu, jež se odrážejí do jmenovité hodnoty akcií, s sebou přináší zavedení tzv. kusových akcií bez jmenovité hodnoty.

Pokud společnost vydala třeba 10 kusových akcií, představuje jedna akcie 10% podíl. Pokud jich nato vydá dalších 10, jedna akcie bude představovat podíl 5 %.

V případě kusových akcií tedy není potřeba podstupovat nákladné vyznačování nové jmenovité hodnoty akcií.

Zákon o korporacích upravuje také orgány akciové společnosti. Zakladatelé si mohou vybrat, zda vedle valné hromady zřídí také představenstvo a dozorčí radu nebo správní radu doplněnou o statutárního ředitele (dualistická či monistická struktura řídících orgánů.

Nově mohou být tyto orgány tvořeny pouze jednou osobou (v čele společnosti může být jeden člen správní rady, který zároveň zastává funkci statutárního ředitele), což je opět nejen finanční úleva pro začínající podnikatele. Ještě loni muselo být v čele akciové společnosti alespoň šest volených orgánů, po třech v dozorčích a tři v představenstvu).

Akciová společnost je od nového roku povinna mít vlastní webové stránky s povinnými údaji jako je jméno a sídlo společnosti, IČO a zápis v obchodním rejstříku. Kromě toho tu nesmí chybět řada dokumentů, například pozvánka na valnou hromadu 30 dní předem. Společnostem, které tuto povinnost nesplní, hrozí pokuta až sto tisíc korun.

Pro společnosti s ručením omezeným tato povinnost zatím zavedena nebyla.