Do kdy musíte podat daňové přiznání za rok 2020? Novela daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) zavádí novinku: od letošního roku můžete daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020 místo do 1. dubna podat až 1. května, ovšem za předpokladu, že daňové přiznání odešlete elektronicky. V návaznosti na to musíte do jednoho měsíce odevzdat i přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Měsíční „odklad“ pro odevzdání přehledů zůstává zachován beze změn.

Chcete-li podat daňové přiznání postaru, tedy písemně, musíte tak učinit nejpozději ve čtvrtek 1. dubna 2021. Přiznání k dani je třeba nejpozději tento den doručit na podatelnu finančního úřadu nebo odeslat poštou. Rezerva pěti dnů naštěstí stále platí, podáte-li přiznání v této náhradní lhůtě, stále z toho vyváznete bez sankcí za pozdní podání.

Pokud chcete či potřebujete přiznání podat bez sankcí později, máte šanci až do 1. května, resp. v letošním roce nejzazší termín vychází na pondělí 3. května 2021, jelikož první květnový den je sobota. Přiznání k dani musíte odeslat finančnímu úřadu elektronicky, tedy nejčastěji prostřednictvím datové schránky. Nebo můžete odeslat datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky – tato poslední možnost se však nedoporučuje, finanční úřady nejsou 100% připravené tuto metodu akceptovat.

Právnickým osobám a vybraným profesím jako např. advokáti, daňový poradci apod., tedy všem, kteří datovou schránku musí používat povinně, se termín podání daňového přiznání posouvá automaticky.

Používáte-li však datovou schránku dobrovolně, jako např. OSVČ, už ji nebudete muset použít jako výhradní způsob podání přiznání k dani. Tato novinka ulehčí jak řadě podnikatelů, kteří často o povinnosti využívat datovou schránku pro podání přiznání neměli ponětí a zbytečně dostávali pokuty za nedodržení elektronické formy podání, tak si uleví i pracovníci finančních úřadů, na kterých ležela zátěž neustálého prověřování, zda podnikatel má či nemá aktivní datovou schránku. Tuto povinnost novela daňového řádu zrušila, spolu se snížením pokut za nedodržení této povinnosti z 2 000 Kč na 1 000 Kč.

Pro úplnost je třeba ještě zmínit třetí zákonný termín pro podání daňového přiznání, a tím je čtvrtek 1. července 2021. Nejpozději k tomuto datu podáváte daňové přiznání v případě, že máte povinný audit nebo vám daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. I zde novela daňového řádu přináší jednu novinku, která má ulehčit administrativě: podání přiznání k dani prostřednictvím daňového poradce již nebude třeba hlásit finančnímu úřadu dopředu. Nově postačí přiložit plnou moc až k samotnému přiznání.

Kdy nejpozději je třeba zaplatit daň?

Na první pohled zůstává vše při starém. Ale jen na první pohled. V daňovém přiznání vypočtenou daň musíte uhradit nejpozději v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, pokud však podáte daňové přiznání elektronicky nebo jako auditované firma či prostřednictvím daňového poradce před 1. dubnem, musíte daň zaplatit nejpozději právně 1. dubna. V těchto případech již neplatí, že úhradu daně můžete provést nejpozději až v den, kdy máte lhůtu pro podání, tedy 1. května nebo 1. července.

Stále můžete daň zaplatit v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo přímo na pokladně finančního úřadu, ale většina z nás jistě využije ten nejpohodlnější způsob platby – bezhotovostní bankovní převod. Nezapomeňte, že platba má být připsána na účet finančního úřadu ve lhůtě pro podání daňového přiznání (bez hrozby sankce během následujících pěti dnů).

Vrácení přeplatku daně

I zde nastávají změny. Tou největší je výše minimální částky, kterou vám finanční úřad vrátí. Od roku 2021 se vrací přeplatky pouze v hodnotě 200 Kč nebo vyšší. Nově také bude možné, aby vám finanční úřad vrátil přeplatek v hotovosti, a to maximálně do výše 1 000 Kč.

A také ne každý ví, že přeplatek na dani vám finanční úřad vrátí do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Neplatí tedy, že čím dříve podáte daňové přiznání, tím dříve obdržíte přeplatek zpět.