Chcete se konečně dozvědět, co je virtuální sídlo? Tak jste na správném místě.  V tomto článku naleznete všechny potřebné informace. Ještě před pár lety to bylo nemyslitelné. Do roku 2009 měly firmy povinnost určovat své sídlo adresou, kde skutečně pobývají. Jednoduše tam, kde mají správu a veřejnost se tam s nimi může stýkat. Důležitá novelizace občanského zákoníku naštěstí tuto nesmyslnost konečně odstranila a prakticky tak posvětila tvorbu virtuálních sídel. Tím podnikatelům a firmám značně usnadnila život a především ušetřila náklady.

Možná si říkáte, že virtuální sídla využívají jenom podvodníci, ale tak tomu rozhodně není. Podobné názory vyjadřují lidé, kteří dané problematice nerozumí. Existuje mnoho lidí, kteří fyzickou kancelář rozhodně nepotřebují.

Jedná se primárně o:

  • Lidé, využívající homeoffice – programátoři, účetní, lektoři, správci webů a e-shopů.
  • Lidé, kteří jsou neustále v pohybu – obchodníci, taxikáři, řidiči.
  • Ti, kteří chtějí minimalizovat svoje náklady, ať už s podnikáním začínají, nebo jsou již zavedenou firmou.
  • Z jiného důvodu nemohou mít sídlo firmy uvedené na místě svého trvalého bydliště.

 

Co je virtuální sídlo? Služba pro podnikatele jako každá jiná?

Nyní tedy společnost nemá povinnost vlastnit pevnou kancelář, nicméně v obchodním rejstříku zapsané sídlo mít musí. Východiskem je pořízení virtuálního sídla.

Virtuální kancelář je adresa poskytovaná zákazníkovi, aby ji mohl zapsat do obchodního rejstříku. Fyzicky tu společnost v žádném případě nesídlí. Hlavní podstatou služby je souhlas s umístěním sídla nebo místa podnikání, bez něhož by ho soud do rejstříku nezapsal.

Nájemce si tak pronajímá adresu, ale fyzicky ji nevyužívá. Většina poskytovatelů virtuálních sídel nabízí i další služby. Standard představuje zasílání došlé pošty do fyzického sídla firmy, ale je možné získat i další benefity.

 

Virtuální kancelář jako ochranný štít proti exekutorům

Jak jsme si ukázali, existuje mnoho lidí, pro které se virtuální sídlo může hodit. Ale, jsou i další faktory, které je třeba zvážit. Prvním z nich je možnost finanční ztráty. Představte si následující situaci:

Vašemu podnikání se nedaří, vy se zadlužíte a dluh nelze splatit. Pokud máte sídlo zapsané ve vašem soukromém bytě, počítejte s návštěvou exekutora.

Nebo pokud máte své sídlo uvedené na své domovské adrese, může vás nespokojený klient vyhledat, a obtěžovat vaše nejbližší. V neposlední řadě, sídlo firmy plní i reprezentační funkci. Díky jeho snadné dohledatelnosti může budit dojem solventnosti, či naopak amatérismu. Skrz něj si zákazníci dělají první dojem.

 

Ne vždy stačí virtuální kancelář – Co to je provozovna a místo podnikání

Velmi často chybou, které se dopouštějí podnikatelé při jednání s úřady i veřejností, je nepřesné vykládání slov „místo podnikání“, „provozovna“ a „sídlo firmy“. Je lepší ujasnit si je ještě před samotným začátkem podnikání:

 

Sídlo firmy:

To je adresa, kde sídlí podnikatelský subjekt. Je zapsána v obchodním rejstříku. Ovšem, neznamená to, že se zde reálně odehrává výroba, administrativa, či jakákoliv jiná činnost. Může tomu tak být, ale velmi často funguje tato adresa pouze pro příjem korespondence a jako údaj do faktur.

 

Místo podnikání:

Jedná se o obdobu sídla firmy, ale na rozdíl od něj není nijak ukotvena v Živnostenském ani Obchodním zákoně. Obecně se dá říci, že místo podnikání je taková lokace, kde podnikatel skutečně řídí svou činnost. Uzavírá zde smlouvy, dochází sem firemní korespondence, fakturuje odtud.

 

Provozovna:

V případě provozovny se jedná o prostor, kde skutečně dochází k výkonu určité podnikatelské činnosti. Musí být označena a nahlášena na Živnostenském úřadě. Jejich počet není na jednoho podnikatele nijak omezen.