Adresa firmy je mnohými podnikateli zanedbávána, ale má na vaše podnikání větší vliv, než si možná myslíte. Do roku 2009 musela každá firma jako své sídlo udávat místo, kde skutečně pobývá, kde probíhá jejich správa, a kde je možné takovou firmu kontaktovat. Docházelo tak k absurdní a značně neférové situaci, kdy byl podnikatel nucen prozrazovat skutečnou adresu, kde sídlil. Přestože z důvodů, které popíšeme dále v tomto článku, nemusel chtít.

K nápravě této nespravedlnosti dochází až v roce 2009, kdy prochází novelizace Občanského zákoníku, který tuto problematiku popisuje v paragrafu 136.

Díky této změně legislativy může mít vaše firma sídlo v podstatě kdekoliv, a reálně svou podnikatelskou činnost však můžete vykonávat jinde. Nově zákon rozlišuje několik míst, která můžou být s firmou spojována.

 

Adresa firmy není pouze místo, kam vám chodí pošta!

Jak jsme již výše naznačili, existuje několik míst, o kterých se nový Občanský zákoník zmiňuje nebo naopak nezmiňuje v souvislosti s právnickými osobami. Nyní v krátkosti představíme každou z nich, abychom později vyjasnili, u které je adresa skutečně důležitá, a u které je irelevantní.

 

Sídlo firmy:

Toto je adresa, kde sídlí právnická osoba. Proto je zapsána v obchodním rejstříku. V žádném případě to ale nemusí znamenat, že se zde odehrává správa společnosti, obchodní jednání, či samotná výroba. Klidně se může stát, že je to pouze adresa, na kterou dochází korespondence, a slouží jako údaj do faktur. Záleží na každém jednotlivém podnikateli.

 

Místo podnikání:

V zásadě platí stejná definice, jako pro sídlo firmy, ale tato adresa není v Obchodním ani Živnostenském zákoně nijak zakotvena. Jedná se tedy o takovou adresu, na které dochází ke všem činnostem, které nevykonává v sídle firmy. Podnikatelé tak zde většinou reálně spravují svou firmu, uzavírají smlouvy, či fakturují.

 

Provozovna:

V tomto případě se bavíme o prostoru, kde skutečně dochází k výkonu nějaké podnikatelské činnosti. Zákon ukládá povinnost ji viditelně označit a nahlásit místnímu Živnostenskému úřadu. Jeden podnikatelský subjekt může mít neomezený počet provozoven.

 

A která adresa je tedy důležitá? Pouze ta první. Ta je dohledatelná v Obchodním rejstříku, na fakturách, díky obchodní korespondenci. O zbylých adresách se vaši obchodní partneři ani zákazníci nikdy nemusí dozvědět, pokud nebudete vy sami chtít.

 

O čem tedy vypovídá adresa sídla firmy?

O důležitosti prvního dojmu jste určitě slyšeli. A přesně tak funguje adresa vašeho sídla. Je důležitější, než by se po povrchním posouzení mohlo zdát. Možná si říkáte, že vaše sídlo nevypovídá nic o kvalitě vašich produktů či služeb. To je ovšem logický a racionální přístup.

Ale lidé, zvlášť v oblasti obchodu, dají především na podvědomé signály, které nemají s logikou a rozumem mnoho společného. Právě proto fungují nespočetné slevové akce, na které narazíte v každém obchodu, a pravděpodobně je sami využíváte.

Smiřte se s tím, že i takto banální záležitosti, jako je vaše adresa, jsou součástí procesu ovlivňování. Proto věnujte výběru adresy dostatečnou pozornost. Vyjdete naproti následujícím osobám:

  • Obchodním partnerům, dodavatelům či externím zaměstnancům – u těch všech rozhoduje dojem, který na ně uděláte, o vztahu, který si s vámi a vaší společností vybudují, a tím pádem i o ceně, kterou s vámi vyjednají.

 

  • Uchazeči o zaměstnání a stávající zaměstnanci – vysoká pracovní morálka je nedocenitelná. A skutečně i místo, kde je práce vykonávána, na ní má vliv. Pokud pracovní pohovor proběhne v sídle firmy na skvělé adrese, v luxusní a moderní budově, jistě si uchazeč vybuduje k firmě úplně jinou úroveň loajality, než v případě, že se s ním setkáte na zapadlém předměstí.

 

  • Státní úředníci – ano, i na ty může zapůsobit taková banalita, jako je sídlo vaší firmy, a jeho adresa. Pokud mají provádět kupříkladu kontrolu vašeho účetnictví, jistě budou lépe naladěni, když si budou jisti, že jsou v seriózní firmě. Ne nadarmo se říká, být na dobré adrese.

 

 

 

Jak tedy vidíte, dopad výběru vaší adresy a sídla má široký dopad a následky. Ideálem je samozřejmě výše popsané luxusní a moderní sídlo, položené na nejlepší vinohradské adrese. Ale, je naprosto jasné, že většina podnikatelů na takový ideál nedosáhne.

Proto je jejich úkolem alespoň se k němu přiblížit.

 

Čím se řídit při výběru adresy pro sídlo firmy?

Jednoduše řečeno, máte pouze několik možností. Buď budete sídlit ve vlastní nemovitosti, v nemovitosti pronajaté, či přímo tam, kde bydlíte. Každá z výše zmíněných možností má své klady i zápory.

Pokud se rozhodnete využívat vámi vlastněnou nemovitost, máte samozřejmě výhodu, že se nikomu nezodpovídáte, jelikož jste vlastník. Zároveň jste limitováni výškou vašeho rozpočtu, ze kterého můžete příslušnou budovu pořídit, a pokud disponujete nízkými prostředky, můžete skončit v nekvalitní budově na nereprezentativní adrese.

Proto je dobré zvážit, zda by nebylo lepší zvolit pronájem kanceláří na lepším místě. Zde jsou klady a zápory obráceny. Jste limitováni přáními majitele, ale za nižší cenu můžete získat prostory v kvalitní budově i na dobré adrese.

V případě, že chcete ušetřit co nejvíce, můžete samozřejmě využít jako sídlo vaše trvalé bydliště. To ale není příliš dobrý nápad, a to z několika důvodů. Jak jsme již uvedli, záleží na reprezentativnosti vašeho sídla, a není méně reprezentativní místo, než váš domov. Ve vašich zákaznících a obchodních partnerech to může vyvolávat pocit amatérismu z vaší strany.

Zároveň je zde nebezpečí, že se případní rozezlení klienti či dokonce exekutoři objeví přímo u vás doma. Což asi není úplně příjemné setkání.

 

Jak získat levně adresu firmy v Praze?

Existuje ještě poslední možnost, jak zařídit sídlo vaší firmy. Tím je právě virtuální sídlo. Nevíte, o co se jedná?

Virtuální kancelář je služba, poskytovaná pro podnikatele. Poskytovatel umožní klientovi zapsat si adresu nemovitosti, kterou vlastní, do Obchodního rejstříku. Dále bývá zvykem, že jsou k této základní službě připojeny další benefity. Velmi obvyklé je zasílání došlé korespondence, ale lze sjednat i krátkodobý pronájem kanceláří pro důležitá obchodní jednání.

Je to právě tato služba, která vám umožňuje reprezentovat, přestože nedisponujete dostatkem prostředků. Posuďte sami. Bude lepší, když si zákazníci přečtou v Obchodním rejstříku u jména vaší firmy adresu vašeho bytu, nebo adresu vašeho virtuálního sídla?

Vyberte sídlo firmy i podle adresy!

Máte-li si z tohoto textu odnést jedno jediné poučení, ať zní takto:

„Nepodceňujte detaily. Na adrese vašeho sídla záleží.“