Hlavní stránka / Ostatní služby / Likvidace společností

Likvidace společností

Potřebujete provést likvidaci společnosti? Pro tyto účely je třeba zvolit vhodného likvidátora. Obvykle bývá volen z řad managementu či statutárního orgánu. Pro podnikatele je ale proces likvidace často nestandardní a velice komplikovaný. Platí zde lhůty a požadavky, které je třeba důsledně dodržet. Při nesprávném provedení likvidace hrozí prodlevy, pokuty a až velmi nepříjmné trestněprávní důsledky.

K likvidaci společnosti je tedy vhodné najmout specialisty z oboru, kteří zajistí její rychlý a bezchybný průběh.

Kromě pronájmu sídel firem jsme schopni zajistit I tuto službu. Neváhejte nás níže kontaktovat.

Základní informace o likvidaci společnosti

Zrušení může být iniciováno dvojím způsobem:

 • nařízením soudu,
 • zrušení za účelem vypořádání majetkových záležitostí firmy.
Profesionální služby v oblasti likvidace společnosti

Důvody zrušení a likvidace společnosti

Obchodní společnost může být zrušena z několika důvodů:

 • předejití konkurzu,
 • uplynutím stanovené doby trvání,
 • rozhodnutím statutárního orgánu,
 • dosažením účelu existence společnosti.

Postup likvidace společnosti

 1. Ukončení veškeré obchodní činnosti
 2. Jmenování likvidátora, který se stává statutárním orgánem pro účely likvidace
 3. Inventarizace veškerého majetku a závazků
 4. Vypořádání závazků společnosti (až do této fáze lze likvidaci zastavit, pominou-li důvody k likvidaci)
 5. Rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky
 6. Žádost o vymazání firmy z obchodního rejstříku
Potřebujete z nějakého důvodu přistoupit k likvidaci? Jsme tu pro vás.

Dostala se vaše společnost do potíží a nevíte si rady s právními záležitostmi? Využijte našich právních služeb. Poskytneme konzultaci i přímé řešení vaší situace.

Comeflex Office - Sídla firem a doplňkové služby

X