Platit daně se mnohým podnikatelům dobrovolně nechce, ale co když právě placení daní ušetří Vaše peníze? Je to i Váš případ, pokud:

 • jsou vaši zákazníci většinou plátci DPH
 • máte vysoké vstupní náklady
 • chcete obchodovat se zahraničím

to vše může být impulsem k dobrovolné registraci k DPH.

Stačí pouze podat žádost k registraci k DPH a je hotovo? Ne zcela. Musíte hlavně přesvědčit správce daně, aby vaši žádost vyřídil a vy tak mohli uplatňovat nadměrné odpočty. Jak se připravit na byrokratický proces? Týká se vůbec dobrovolná registrace právě vás?

 

Dobrovolná registrace k DPH nebo už daňová povinnost?

Kdy se musíme jako plátci DPH vlastně registrovat povinně?

 • překročením obratu 1 000 000 Kč za posledních 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
 • pokud se stanete společníkem firmy, kde jsou již společníci plátci daně
 • společnost nabízející služby v tuzemsku, ale sídlící mimo něj, atd.

Pokud se rozhodnete k založení firmy a současně k dobrovolné registraci k DPH, je nutné zvážit, zda je to zrovna pro vás vhodné. Člověk by měl pocit, že pokud chce někdo platit daně dobrovolně, neměl by mu stát bránit. Bohužel četné daňové podvody vedly i ke zpřísnění podmínek registrací.

 

Vysoké pořizovací náklady bývají důvodem k registraci dobrovolného plátce DPH

Pokud chcete pořizovat větší majetek – auta, servery atd., budete mít pak nárok na odpočet DPH z pořizovací ceny. Zde je ale nutné zvážit to s ohledem na celé podnikání, jelikož nebudete moci uplatnit odpočet na celou částku pořízeného majetku.

Paradoxně se lidé stávají dobrovolnými poplatníky z důvodu chybějící motivace v podnikání. Nový impuls funguje zejména u vlastníků, kteří se bojí zdražit nebo jim podnikání nepřináší dostatečné výzvy a chtějí své úsilí v obchodě posunout ještě o level dál.

Ať už si zvolíte jakékoli odůvodnění, zvažte předtím celou svou situaci a ekonomický pohled na svůj podnik.

Kdy se tedy dobrovolná registrace vyplatí?

 • Pokud obchodujete se zákazníky, kteří jsou plátci DPH
 • Chcete obchodovat se zahraničím
 • Nakupujete zboží nebo služby zatížené základní sazbou DPH, avšak vaše výstupy podléhají snížené sazbě. Pokud zachováme ceny, marže mohou dosáhnout vyšších hodnot (toto se týká např. zemědělců či stavebních firem)
 • Pokud chcete pořizovat větší majetek – auta, servery atd., budete mít pak nárok na odpočet DPH z pořizovací ceny

 

Co čeká dobrovolného plátce DPH? Jaký je správný postup žádosti?

Posbírejte veškeré informace a nezavdejte úřadům možnost argumentace a máte napůl vyhráno. Obecné podmínky k registraci uvádí daňový řád (zákon č.280/2009 Sb.).

 1. Žádost k registraci a správné podání tiskopisu

Přihlášku je nutné podat pouze na příslušeném tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Pozor! Pokud má subjekt datovou schránku nebo má ze zákona uloženou povinnost mít auditovanou účetní závěrku, musí podat žádost pouze elektronicky! Proto si zjistěte, jaká je prodleva mezi zpřístupněním datové schránky a zápisem do OR ať vás to nepřekvapí.

 1. Udání důvodu požadavku

Na přihlášce naleznete údaje nezbytné pro správu daní k vyplnění, ale také důvod vašeho zažádání. Bez problému tam můžete vyplnit jako odůvodnění založení živnosti. Tím nemusíte zavdávat úředníkovi další možnost vyptávání.

Po úspěšném zaslání se ovšem připravte na možné dodatečné otázky či výzvy k doložení dokladů.

 

Dobrovolná registraci k DPH – Důvody vznikajících problémů

Jak jsme již zmiňovali, daňové podvody vedou k přísnějšímu prověřování budoucích plátců a tím i důkladnějším prozkoumáváním žádostí. Ztěžujícím faktorem je i to, že úřady nepostupují jednotně. To, co projde u jednoho úřadu je smeteno ze stolu u druhého.

Uveďme si nejčastější doplňující otázky a požadavky správců daně, které mohou být dodatečně podány:

 • uveďte konkrétnější předmět podnikání (stručně popište, co bude předmětem zdanitelného plnění)
 • počet a umístění provozoven
 • majetek zapojený do podnikání
 • skutečné sídlo pro účely DPH (může se lišit místem sídla firmy zapsaným v OR)
 • popište ekonomický plán a činnost vašeho budoucího podnikání
 • uveďte, kdo vede vaše účetnictví
 • doložte smlouvu k vašemu bankovnímu účtu případně jeho výpis

A tím to nekončí. Žádné požadavky, které může mít správce daně, nejsou zobecněny a každá společnost může tak procházet jinou řadou procesů. Úředník nemusí opodstatňovat své dotazy, zkrátka nevnímá vaše doklady jako dostatečné a vy mu musíte vyjít vstříc.

 

Jak nejrychleji vyřídit dobrovolnou registraci – stát se plátcem DPH?

Doporučujeme problémům předcházet a společně k žádosti o registraci přiložit i smlouvu o vedení bankovního účtu pro ekonomickou činnost a popsat svůj podnikatelský záměr a odůvodnění zažádání. Někdy je také vhodné se s určitým správcem setkat a vysvětlit mu své stanovisko a případně předejít nedostatečnému doložení informací k jeho žádosti o podklady.

 

Důvod k dobrovolné registraci k DPH

K podané žádosti se váže standardní 30 denní lhůta na vyjádření správce daně. Pokud byly podklady dostačující, dochází k vydání rozhodnutí o zařazení nového plátce a stáváte se jím dnem následujícím po doručení rozhodnutí.

Zamítavé stanovisko taktéž není konečné a můžete se odvolat nebo podat návrh na obnovu řízení. Neklesejte tedy na mysli. Většina podaných žádostí byla zaregistrována.

 

Výhody dobrovolné registrace – Plátce DPH

Sice si účtujete zboží a služby včetně DPH, ale na druhé straně si DPH odečítáte u nakupovaných zboží či služeb a tím si podstatně vylepšujete ekonomiku podniku. Výhodnější je to pro podnikatele, jejichž zboží z velké části skončí v zemích mimo EU. Vzniká pak nadměrný odpočet, tedy ve finále neodvádíme DPH, ale je nám vypláceno.

Výhodná je tedy situace, kdy vaše výdaje převyšují příjmy.

Dále mohou uplatnit výhody plátců ti, kteří mají na své zboží nebo služby sníženou sazbu DPH a také jim vznikají nadměrné odpočty. Plátce má totiž na vstupu daň 21%, ale na výstupu 15% nebo 10%.

 

Víte, jaké jsou vaše povinnosti?

Pokud jsme evidováni jako plátci, musíte zařazovat (neboli uplatňovat) daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje. Tyto částky pak musíte odvést finančnímu úřadu vždy do 25. dne po ukončení zdaňovacího období.

Vystavené daňové doklady musí mít přesné náležitosti:

 • jméno, příjmení (firma), sídlo
 • IČ a DIČ
 • IČ a DIČ kupujícího, je-li plátce
 • základ DPH
 • sazba DPH
 • výše DPH zaokrouhlená na koruny
 • jednotková cena bez DPH
 • cena včetně DPH

 

Musíte jej vystavit do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Daňové doklady se pak archivují až 10 let a je zákonná povinnost vést daňovou evidenci.

Vždy do 25. dne od ukončení zdaňovacího období je nutné podat daňové přiznání a kontrolní hlášení.

Daňové doklady i odpočet DPH je povinné odvádět i ze záloh – zde je výjimka pro ty, kteří vyváží zboží mimo EU.

 

Být daňovým poplatníkem sebou tedy nese administrativní zátěž. Na tuto ovšem existuje celý řada specializovaných poradenských firem a podnikatel se tak již nemusí téměř o nic starat a za výkazy si zodpovídá najatá společnost. Výhody v podobě nadměrného odpočtu jsou také nesporné.

S jakými otázkami a výzvami k doplnění jste se setkali při vaší dobrovolné registraci vy? Zdá se vám dobrovolná registrace k DPH jako pouhá formalita? Podělte se s námi o váš názor!