Hlavní stránka / Ostatní služby / Pořádání valných hromad

Pořádání valných hromad

DŮLEŽITÉ !

Obraťte se na nás v otázce pořádání valných hromad! Nestihli jste v zákonné lhůtě 30.6.2014 změnit svou zakladatelskou listinu či stanovy a přizpůsobit je tak novému zákonu o obchodních korporacích?

NÁŠ NOTÁŘ JE PŘIPRAVEN VÁM S TĚMITO ÚPRAVAMI ZAKLADATELSKÝCH LISTIN POMOCI V NÁHRADNÍM TERMÍNU

U nás zaplatíte pouze:

notářský zápis ………………… od 4.000,- Kč + DPH

kolek k podání na soud ………. 2.000,- Kč (DPH se neúčtuje)

naše služby ………………………….....2.900,- Kč + DPH

Comeflex Office - Sídla pro firmy a doplňkové služby

Nepodceňte pořádání valné hromady své společnosti
X