Daňové přiznání 2021

Daňové přiznání lze v tomto roce odevzdat ve třech termínech. Finanční správa v průběhu března zveřejnila nejčastější dotazy ohledně daňového přiznání z příjmů fyzických osob. Nejdůležitější informací je, že vláda prodloužila termín pro podání daňového přiznání podobně jako loni. V papírové podobě ho můžete podat do 3.května místo do 1.dubna a v elektronické verzi do 1.června místo do 3.května. Díky daňovému poradci máte lhůtu až do 1.července. Do stejného termínu je také potřeba zaplatit daň. Doporučujeme odeslat peníze několik dní před koncem termínu.

Lhůty pro podání a sankce

Posunutí termínů platí jak pro papírové podání, tak elektronické. Nejedná se fakticky o posunutí termínů, ale o odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a zaplacení daně v zákonem stanoveném termínu. Je ale dobré vědět, že sankce se počítají od původních termínů. Pokud podáte přiznání například 10.května, tedy o 7 dní později, sankce se Vám budou počítat od 1.dubna, nikoliv od 3.května.

Vracení přeplatku

Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet od 2.dubna, ale s ohledem na Velikonoce tedy reálně až od 6.dubna. Pro vrácení přeplatku na dani je stanovena třicetidenní lhůta. V tomto roce vzniká přeplatek 2.dubna a lhůta pro jeho vrácení začíná ten den běžet. Finanční správa musí dát příkaz do banky na vrácení peněz nejpozději 3.května. Ten postup se týká lidí, kde není třeba žádný kontrolní postup.

Krácení slevy

Sleva na poplatníka základní ve výši 24 840 Kč se nekrátí a v daňovém přiznání se uplatňuje v plném rozsahu. Nezáleží na tom, jak dlouho výdělečná činnost trvala.

Podání přiznání u OSVČ s paušální daní

Režim paušální daně platí až pro rok 2021, tedy zálohy placené v letošním roce jsou zálohami roku 2021. Podnikatelé a živnostníci musí podat přiznání k dani za rok 2020.

Plná moc pro daňového poradce

V případě, že máte daňového poradce platí pro podání daňového přiznání lhůta šestiměsíční lhůta. Termín pro podání je nejpozději 1.července 2021. Nově nemusí být plná moc dodána ve tříměsíční lhůtě u správce daně, ale můžete ji přiložit až k daňovému přiznání.