Personální a mzdová agenda

Personální a mzdová agenda

Personální a mzdová agenda

1. Personální agenda

Kvalitně zpracovaná a svědomitě vedená personální agenda je základem pro úspěšné fungování každé firmy. Nemáte-li k dispozici vlastní spolehlivé odborníky, obraťte se s důvěrou na nás. V oboru personální agendy máme již dlouholeté zkušenosti, o něž se s vámi rádi podělíme.

Veškeré služby týkající se personální administrativy pro vás zajistí náš profesionální tým a to za dodržení veškerých zákonem daných podmínek a předpisů. Vaše potřeby a požadavky vyřešíme vždy bez prodlení a s plným nasazením.

Personální agendou zařídíme vše potřebné

Naši pracovníci budou mít na starosti vše a vy se tak budete moci věnovat pouze svému podnikání a nezatěžovat se časově náročnou personální agendou. Dohlédneme na pravidelné aktualizace osobních údajů u všech vašich zaměstnanců, budeme kontrolovat jejich pracovní smlouvy a v případě zjištěných nedostatků vám rovněž navrhneme co nejefektivnější způsoby řešení.

Svěřte se do našich rukou

Svěřte nám vedení personální agendy a my vám a vašim zaměstnancům zajistíme kompletní servis zahrnující zejména následující činnosti:

 1. evidenci osobních údajů všech zaměstnanců
 2. evidenci daňových údajů i dovolených včetně jejich výpočtu
 3. evidenci náhrad na dovolenou nebo nemoc
 4. vyhotovení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků
 5. vedení mzdových listů
 6. komunikaci se všemi úřady týkající se právě personální oblasti vašeho byznysu
 7. přihlášení i odhlášení zaměstnanců pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny
 8. případnou komunikaci s Úřadem práce
Vedení personální a mzdové agendy

Jsme připraveni vyjít vám vstříc i v dalších záležitostech a co nejvíce vám usnadnit vaše podnikání.

Veškerá činnost je prováděna na základě smluvního vztahu, jehož nedílnou součástí je i náš závazek mlčenlivosti!

Svěřte svou personální agendu do rukou odborníků

Personální a mzdová agenda

Externí znamená i efektivní

Tím, že všechny výše uvedené činnosti svěříte do našich rukou, získáte nejen prvotřídní personální servis, ale zároveň ušetříte čas i značné finanční prostředky. Výraznou efektivitu takovéto spolupráce pocítíte již po několika počátečních týdnech jejího trvání. Veškeré naše síly a dovednosti jsme připraveni využít ku prospěchu vaší firmy.

2. Mzdová agenda

Bez věcně správného a efektivního zpracování mzdové agendy se v dnešní době neobejde žádný podnik, žádná solidní firma. Tím, že mzdovou agendu svěříte do rukou našich odborníků, zbavíte se mnoha každodenních starostí a ušetřený čas budete moci věnovat dalšímu rozvoji svého podnikání. Není jistě třeba dodávat, že převedením svojí mzdové agendy na nás, ušetříte krom času i značné množství peněz.

Mzdová agenda představuje:

Vedení mzdové agendy je realizováno na principu smluvního vztahu mezi námi a vaší společností. Na starosti jej mají vysoce kvalifikovaní odborníci naší firmy, kteří veškerou činnost provádějí na základě vámi dodaných dokladů a dokumentů. Jsme vždy smluvně vázáni mlčenlivostí jak vůči třetím stranám, tak i vůči státním orgánům.

Vše je prováděno podle aktuálně platné legislativy a za dodržování všech předpisů tak neseme plnou odpovědnost. Svoje klienty rovněž zastupujeme při jednáních se správou sociálního zabezpečení, se zdravotními pojišťovnami a také s finančním úřadem.

Zpracování mezd

Při zpracovávání mezd naši pracovníci vždy provedou důkladnou kontrolu všech podkladů dodaných zaměstnavatelem. Zpracováváme jak tarifní, tak i úkolové mzdy a rovněž platy zaměstnanců pracujících na směny.

K základním úkonům souvisejícím se mzdovou agendou patří následující:

 1. zpracování výkazů práce včetně absencí a neschopenek
 2. zpracování mimotarifních složek platu a všech zákonných i jiných srážek ze mzdy
 3. výpočet jednotlivých mzdových složek a odvodů z mezd
 4. kontrola všech dokladů a jejich zanesení do účetnictví
 5. periodická analýza vašich mzdových nákladů a míry daňového zatížení
 6. vystavení přehledů pro správu sociálního zabezpečení i pro zdravotní pojišťovny
 7. vystavení příkazů k převodu mezd a všech odvodů
 8. příprava sumárních a položkových sestav
Personální a mzdová agenda

Veškeré naše schopnosti vám budou plně k dispozici. Pomůžeme vám značně zefektivnit všechny činnosti spojené s vedením vaší mzdové agendy, ušetříme váš čas i vaše peníze!

Zelená linka
800 47 47 47

Telefon
+420 257 199 661

E-mail
info@comeflex.cz

Kontaktujte nás

  Kontaktujte nás

  Další služby

  Zakladání společností

  Založení firmy nebylo nikdy rychlejší a jednodušší. Novou firmu Vám založíme do jednoho týdne.

  Firmy na prodej – Ready Made

  Našim klientům zajistíme právní poradenství v obchodních záležitostech.

  Likvidace společností

  Ocitla se vaše firma v krizi nebo vstupujete do likvidace? Tento náročný proces za vás můžeme snadno vyřídit.

  Zastupování na úřadech

  Jsme schopni zajistit vám zastoupení v úředních záležitostech na základě plné moci.

  Otázky a odpovědi

   Napsat komentář