Hlavní stránka / Ostatní služby / Vložení účetní závěrky

Vložení účetní závěrky

Účetní závěrka a povinnost ji zakládat

Ust. § 66 ZVR stanovuje výčet dokumentů, které jsou osoby zapsané ve veřejném rejstříku povinny zakládat do sbírky listin. Podle písm. c) zmíněného ustanovení mezi povinně zakládané listiny patří též výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zpráva auditora o ověření účetní závěrky.

Zakládá vaše společnost řádně a včas účetní závěrku do sbírky listin?

Pokud tak nečiníte, rádi vás zbavíme starostí s vložením účetní závěrky do sbírky listin, předejdete tak prodlevám v podání a následným problémům. Na základě plné moci od Vaší společnosti zabezpečíme kompletní servis a převezmeme za vás starosti s vložením účetní závěrky“

Pro bližší informace nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře.

Cena za tuto službu je ve výši 300,-Kč bez DPH.

Řádně založíme vaši účetní závěrku do sbírky listin. Zbavte se za pouhých 300,- Kč starostí.

X