Hlavní stránka / Ostatní služby / Poštovní služby - datová schránka

Poštovní služby - datová schránka

Datová schránka v rámci poštovních služeb slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání datových zpráv úřadům, které následně doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám).

Datová schránka slouží pro komunikaci s celým úřadem, nikoli s jednotlivci.

Zpráva, která je dodána do datové schránky, je doručena okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Do deseti dnů od podání zprávy je považována za přijatou i bez přihlášení do DS.

Správa datové schránky

Rádi vás zbavíme starostí o správu datové schránky, předejdete tak prodlevám v podání a následným problémům. Zabezpečíme kompletní servis a převezmeme za vás starosti s pravidelným přihlašováním do schránky a vyzvedáváním zpráv.

Pro bližší informace nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře.

Cena

Správu datové schránky zajistíme za 199 Kč/měsíc.

Svěřte nám do péče svou datovou schránku

Správa datových schránek

Správa datových schránek je jedna z našich doplňkových služeb, která je dostupná nejen nejen těm, kteří u nás mají virtuální či reálné sídlo firmy.

Datové schránky slouží jako elektronická úložiště v komunikaci s orgány veřejné moci. V dnešní době už nemusíte posílat doporučené dopisy – komunikace online je přece o tolik jednodušší! S pomocí datové schránky můžete posílat dokumenty jakémukoli úřadu – a orgány veřejné moci budou naopak zanechávat veškerou korespondenci ve vaší schránce.

Orgány veřejné moci, advokáti a další specifické skupiny lidí mají povinnost zřídit si datovou schránku ze zákona. Kdokoli jiný si ji může zřídit zdarma na vlastní žádost.

Výhody datových schránek:

  • Úřední dokumenty budou doručeny do datové schránky (s výjimkou materiálů ze zákona vyžadující jinou formu předání) a naopak
  • Schránka může sloužit i ke komunikaci se soukromými subjekty
  • Listiny zůstávají ve schránce 90 dnů, ale vy si je můžete kdykoli uložit pro další účely (v případě problémů můžete prokázat, co přesně jste úřadům posílali)
  • Datové schránky jsou provázány s registry finanční a sociální správy - můžete snadno kontrolovat vaše daňové povinnosti, stav sociálního pojištění…
  • Údaje z veřejných i neveřejných registrů vám budou do schránky zasílány zdarma

V případě, že byste chtěli svěřit správu vašich oficiálních náležitostí třetí osobě, můžete tak učinit. Vámi pověřená osoba může vyřizovat veškerou poštu skrze datovou schránku - vám ale stále zůstává neomezená možnost kontroly!

Správa datových schránek v Comeflex Office

Pokud vás zatěžuje správa a údržba datové schránky - obraťte se na nás!

Veškerá pošta zaslaná do datové schránky je považována za doručenou nejpozději 10. den po odeslání. Pokud tedy nekontrolujete svou schránku pravidelně, riskuje pokuty z prodlení nebo jiné nepříjemnosti. Po oboustranné dohodě můžeme přebrat zodpovědnost za externí správu vaší datové schránky. Nabízíme kompletní servis, který plně respektuje citlivé a delikátní informace z vaší schránky.

Nabízíme:

  • Pravidelnou kontrolu materiálů v datové schránce
  • Informování klienta o nových dokumentech emailem (nebo jinou formou dle preferencí klienta)
  • Odesílání materiálů orgánům veřejné moci dle individuálních požadavků klienta

Klientovi i nadále zůstává do schránky neomezený přístup, zatímco my upozorňujeme klienta na nové dokumenty a dle jeho přání odpovídáme.

Cena za externí správu datové schránky je 199 Kč/měsíc.

Nechte nás spravovat vaši datovou schránku a už vám nic neuteče

Rádi se za vás postaráme o správu datové schránky

Jsme tým profesionálů, který bude schránku pravidelně kontrolovat a podávat vám všechny aktuální informace. Žádná zpráva vám neunikne a nemusíte mít strach z časové prodlevy, která může mít v některých případech dalekosáhlé právní důsledky. Dbáme na pracovní etiku a jsme si vědomi citlivosti materiálů, se kterými pracujeme. Vaše důvěra je pro nás zavazující!

Tato služba je dostupná jakýmkoli - stávajícím i potenciálním - klientům. Pokud zvažujete zřízení externí správy datové schránky, nemusíte využívat žádnou jinou službu z naší nabídky.

Nedokázali jsme odpovědět na všechny vaše otázky? Pokud vás něco zajímá, vyplňte kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme!

X