Modernější, jednodušší a přehlednější by měla být nová úprava „firemního práva“. Obchodní zákoník totiž nahrazuje zákon o korporacích a občanský zákoník.

Zákon o korporacích má plnit funkci zvláštního předpisu, který se zabývá úzce vymezeným okruhem právnických osob: obchodními korporacemi.

Důležitý bude tedy pro všechny formy obchodních společností: společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti a další.

Nový zákon hovoří například o založení obchodní korporace, rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnost jejich členů až po zrušení obchodní korporace a likvidace společnosti.

V zásadě doplňuje a upřesňuje druhou část obchodního zákoníku, je propracovanější. Cílem bylo ovšem i vysvětlení co nejvíc zjednodušit, jednotlivé odstavce jsou kratší, zmizely nepřehledné odkazy.

Ačkoliv je nový zákon o korporacích důležitý, neobsahuje všechna potřebná ustanovení, některé podmínky jsou řešeny v občanském zákoníku a ty specifické ve zvláštních zákonech.

Zákon o korporacích se rovněž snaží být co nejvíc věrný evropskému práva, oproti staré úpravě, která právo Evropské Unie mnohdy zahrnovala přísněji.

S tím souvisí také uvolňování pravidel, kdy se snižuje celkový počet donucujících ustanovení a mizí detailnost úpravy, zároveň se nesnižuje ničí ochrana zájmů.

Nový zákon pochopitelně nepřináší úplnou volnost, ale nastoluje systém, jenž příliš neomezuje podnikání a na druhé straně chrání ty, kteří nemají dostatečný vliv nebo dostatek informací.

Asi nejzásadnější změnou a novinkou v občanském zákoníku pro firmy je výše základního kapitálu při zakládání společnosti s ručením omezením. Již není třeba složit vklad 200 000 korun, stačí pouhá jedna korun. To má podnikatelům ulehčit start jejich podnikání.

Pozor si dávejte při uzavírání smluv. Strany si sice mohou stanovit podmínky podle svých potřeb, pokud však nebudete ostražití, může se vám dostat povinností, s nimiž jste nepočítali.