Hlavní stránka / Blog o Podnikání / Fyzická nebo právnická osoba? To je ta otázka!

Fyzická nebo právnická osoba? To je ta otázka!

Fyzická nebo právnická osoba? To je ta otázka!

Rozjíždíte zajímavý byznys a rozhodli jste se založit si podnikání? Pak je pro vás volba formy podnikání alfou i omegou. Zatímco podnikání fyzických osob upravuje zákon o živnostenském podnikání, obchodní společnosti se řídí novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Obojí s sebou tedy přináší rozdílné podmínky, povinnosti a specifika, která potřebujete znát.

Při zvažování, zda podnikat jako fyzická osoba nebo si založit některou z obchodních společností musíte zohlednit následující:

  • Obor činnosti – Existují obory podnikání, které vyžadují jednu nebo druhou formu podnikání. Například u agenturní činnosti se nepřímo předpokládá určité zázemí v podobě společnosti. Drobné řemeslné práce naopak umožňuje i podnikání pod hlavičkou živnostníka.
  • Předpokládaný rozvoj (chcete-li „růst podnikání“) – Připravíte-li si takový zjednodušený byznys plán, mělo by vám být hned jasné, kam vaše podnikání směřuje (v případě mezinárodního působení je velmi žádoucí volit osobu právnickou, tedy jednu z forem společnosti).
  • Potřeba kapitálu – Základní kapitál v konkrétní výši je mnohdy vyžadován například bankami při žádostech o firemní půjčku.
  • Počet společníků – Stanovte si a zvažte počet společníků ve společnosti. Jediný podnikatel nemusí nutně podnikat v rámci společnosti, u více společníků a spolupracovníků už je to mnohdy žádoucí.
  • Náročnost administrace obou variant – Každá z variant podnikání s sebou nese to své. Například míru rizika, kterou jste ochotni přijmout, byste měli před založením podnikání důkladně zvážit.

Výhody společnosti

+ Lepší image a vyšší míra serióznosti pro obchodní partnery

+ Možnost oddělení firemního a osobního majetku

+ Větší možnosti v oblasti daňové optimalizace

+ Menší podnikatelské riziko

Výhody živnosti

+ Nízká administrativní náročnost

+ Při obratu pod 25 mil. Kč jednoduší účtování

+ Možnost daňových paušálů

+ Výnosy je možné po odečtení sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu využívat pro svoji potřebu

Jednotlivé formy se liší postupem i náročností vyřízení

Rozhodnete-li se podnikat jako fyzická osoba bude jednou z vašich prvních povinností registrace do rejstříku živnostenského podnikání. Měli byste vědět, že existují tzv. živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Živnosti ohlašovací mají tři základní kategorie, které jsou všechny nárokové. To znamená, že u nich postačí pouze ohlášení a pokud splňujete podmínky pro získání příslušné živnosti, úřad vám podnikání v požadovaném oboru schválí. Tyto tři kategorie živností ohlašovacích se liší ve způsobu prokazování odborné způsobilosti k jejich provozu. Pro získání oprávnění k podnikání v oboru živnosti volné žadatel neplní žádnou další povinnost krom podání žádosti. Oproti tomu živnost vázaná a řemeslná předpokládá u žadatele určitou míru zkušenosti a proto je nutné k žádosti doplňovat dosažené vzdělání a praxi v oboru.

Pro získání oprávnění k podnikání v oboru živnosti koncesované musí žadatel doložit nejenom odbornou způsobilost, úřad může také požadovat doložení dalších konkrétních potvrzení. Kdykoli v průběhu žadatelova podnikání se navíc mohou změnit podmínky pro provoz koncesované živnosti. V případě, že sám nemáte na potřebnou živnost dostatečné odborné předpoklady, můžete si najít odborníka a ustanovit jej jako odpovědného zástupce pro danou živnost. Do které z výše zmíněných kategorií váš obor patří, zjistíte jednoduše z příloh živnostenského zákona.

Zakládání společnosti je kapitolou sama pro sebe. Postup je mnohem náročnější, a to jak legislativně, tak časově. V tomto případě se rodí nový právní subjekt, tzv. právnická osoba. Vytváříte tuto osobu naprosto od začátku, stavíte její strukturu, registrujete potřebné živnosti, zapisujete do obchodního rejstříku a případně do dalších povinných registrů. Byrokratickému kolečku po úřadech se jistě nevyhnete. Potřebujete-li však podnikat téměř okamžitě, bez zbytečných průtahů, ale pod záštitou důvěryhodné společnosti, pak je pro vás výhodné využít předzaložených ready-made společností nebo si nechat založit společnost na klíč.

Ready-made šetří vzácný čas, virtuální sídlo náklady

Nechcete stát únavné fronty na úřadech a přesto podnikat se jménem seriózní firmy? Pořiďte si ready-made od COMEFLEX Office, která vám ušetří nervy, čas i peníze. Chcete podnikat bez zbytečných nákladů na provoz sídla? Využijte nabídky lukrativního sídla na Praze 2, Praze 3, Praze 5 nebo Praze 6.

X