Hlavní stránka / Blog o Podnikání / Co je datová schránka? A k čemu slouží?

Co je datová schránka? A k čemu slouží?

Co je datová schránka? A k čemu slouží?

Ať už jste podnikatel, právnická osoba či nepodnikající občan, datová schránka vám může výrazně usnadnit předávání dokumentů s orgány veřejné moci. Zavedení datové schránky znamená výraznou časovou i finanční úsporu a celkově zjednodušuje systém komunikace orgánů veřejné moci a ostatních právnických subjektů.

Co je datová schránka?

Datová schránka je elektronické úložiště určené k doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci (ministerstva, soudy, správní úřady) na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Od roku 2010 slouží i pro komunikaci fyzických a právnických osob mezi sebou. Zjednodušeně lze princip datové schránky přirovnat k doporučené zásilce. Obdobně funguje i systém indikace doručení zásilky – zásilka je považována za doručenou okamžikem přihlášení do schránky nebo po 10 dnech od doručení.

Pro koho je datová schránka určena?

Datová schránka je primárně určena a dle zákona automaticky zřizována podnikajícím fyzickým osobám, právnickým osobám, advokátům, daňovým poradcům a insolvenčním správcům, a to bezprostředně po zapsání do příslušné evidence (např. do obchodního rejstříku). O zřízení datové schránky si však mohou zažádat i nepodnikající fyzické osoby. Povinné, ale taktéž dobrovolné zřízení datové schránky je zdarma. Její správa spadá pod Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem informačního systému je Česká pošta.

Jak se datová schránka zřizuje?

Právnické subjekty, které musí mít datovou schránku ze zákona (účinného od 1. 7. 2009), ji mají založenou automaticky ihned po zápisu do evidence. Následně poštou obdrží přihlašovací údaje. Fyzické osoby, které stojí o zřízení datové schránky, tak mohou učinit na pobočkách Czech Point nebo elektronicky na podatelně MV ČR (k elektronickému zřízení je však nutný elektronický podpis).

Jaké výhody datová schránka přináší?

  • přístup k dokumentům odkudkoli, kde je možné se připojit na internet
  • významná časová úspora – již není nutné pro podání zásilky adresované orgánům veřejné moci využívat listovních zásilek České pošty
  • finanční úspora – vedení datové schránky je na rozdíl od listovních zásilek pro všechny zdarma

Správu vaší datové schránky za vás můžeme zajistit v COMEFLEXU. Pomůžeme vám předejít zbytečným prodlevám v podávání důležitých dokumentů a převezmeme za vás starosti s pravidelným vyzvedáváním dokumentů ze schránky.

X